Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym – stwierdził Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale podjętej 20 listopada 2019 r (w sprawie pod sygnaturą akt III CZP 3/19). Jaki może być wpływ tego orzeczenia na umowy w sektorze infrastruktury?

O szczegółach orzeczenia piszą eksperci z zespołu projektów infrastrukturalnych – Marta MidlochRafał Woźniak – w artykule na portalu rynekinfrastruktury.pl.

Przeczytaj artykuł