Nakładem PWN ukazała się w czerwcu monografia p.t. „Elektromobilność w rozwoju miast” pod redakcją dr. hab. Wojciecha Drożdża, której autorzy w sposób kompleksowy starają się podejść do tematu rozwoju elektromobilności w Polsce. Publikacja monografii skorelowana jest z wejściem w życie długo oczekiwanej ustawy o elektromobilności i składa się z szeregu merytorycznych artykułów poruszających problemy ekonomiczne, prawne, techniczne i technologiczne elektromobilności.

Autorami jednego z artykułów w ramach rozdziału poświęconego prawnym uwarunkowaniom elektromobilności są eksperci WKB z praktyki prawa energetycznego – dr hab. Jakub PokrzywniakMaciej Szambelańczyk – którzy zajęli się oni analizą aspektów cywilnoprawnych i regulacyjnych dotyczących umów o ładowanie pojazdów elektrycznych.