Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poszukuje kandydatek i kandydatów na następujące stanowiska:


ASYSTENTKA/ASYSTENT
biuro w Warszawie


Zakres obowiązków: 

 • zarządzanie terminarzem, m.in. wyznaczanie terminów i planowanie spotkań partnera oraz współpracujących prawników w ramach wspieranych zespołów;
 • planowanie i rozliczanie podróży, w tym dokonywanie rezerwacji lotów i hoteli;
 • sporządzanie dokumentów i prezentacji;
 • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów;
 • organizacja spotkań, telekonferencji i wideokonferencji;
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą;
 • wsparcie administracyjne (w tym zarządzanie obiegiem faktur kosztowych) oraz współpraca z działem administracji i marketingu;
 • tłumaczenia dokumentów i prezentacji.


Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji MS Office;
 • dobra organizacja czasu pracy i zdolność do sprawnego działania jednocześnie na wielu obszarach, również pod presją czasu;
 • proaktywność – brak konieczności nadzoru w pracy i skłonność do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów;
 • zaangażowanie w pracę, dokładność
 • komunikatywność i otwartość w relacjach z innymi;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • otwartość na naukę i sugestie.


Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas nieokreślony (po 3-miesięcznym okresie próbnym);
 • pakiet świadczeń socjalnych: opiekę medyczną w Lux Med, dofinansowanie do kart sportowych OK System i Multisport;
 • budżet szkoleniowy na rozwój zawodowy;
 • atrakcyjną lokalizację biura w centrum Warszawy;
 • szeroki, odpowiedzialny i ciekawy zakres obowiązków.


APLIKUJ
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.PRAWNIK | PRAWO SPÓŁEK I ŁAD KORPORACYJNY
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy projektach dla klientów z sektora prywatnego jak i publicznego, w tym międzynarodowych;
 • zakładanie spółek oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, jak również pomoc prawna przy ich rozwiązywaniu oraz likwidacji;
 • pomoc prawna przy procesach restrukturyzacji spółek oraz grup kapitałowych (połącznia, przekształcenia, podziały);
 • sporządzanie analizy prawnej oraz raportów due diligence spółek;
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym spółek publicznych;
 • sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa spółek;
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży i nabycia udziałów lub akcji, sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części, w tym opracowanie struktur transakcji oraz przygotowanie dokumentów transakcyjnych;
 • prowadzenie szkoleń, występowanie na konferencjach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 1 lub 2 rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej;
 • ok. 2-3 letnie doświadczenie w zakresie prawa spółek i transakcji M&A;
 • zainteresowanie tematyką corporate governance, zainteresowanie rynkami kapitałowymi będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • wnikliwość, dokładność, wysoka kultura osobista;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro – biznesowe podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji dużych projektów w prestiżowej kancelarii prawnej;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią;
 • udział w konferencjach w Polsce i za granicą.


APLIKUJPRAWNIK | ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • wsparcie starszych prawników w ich codziennej pracy w zakresie prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi;
 • sporządzanie projektów pism procesowych, strategii procesowych i opinii prawnych dotyczących prowadzonych sporów;
 • bieżący kontakt z Klientami Kancelarii w ramach prowadzonych projektów. 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, status aplikanta;
 • ok. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zespole lub kancelarii zajmującej się prowadzeniem sporów;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • samodzielność i rzetelność;
 • zaangażowanie, chęć dalszego rozwoju oraz pogłębiania wiedzy;


Oferujemy:

 • wspaniałą atmosferę pracy,
 • pracę przy realizacji dużych projektów w prestiżowej kancelarii prawnej,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii,
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy,
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią,
 • udział w konferencjach branżowych w Polsce i za granicą.


APLIKUJPRAWNIK | POMOC PUBLICZNA / FUNDUSZE UNIJNE
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca w dziale pomocy publicznej/funduszy unijnych, obejmująca w szczególności:
  • analizę przepisów w zakresie pomocy publicznej/funduszy unijnych, orzecznictwa sądowego i interpretacji właściwych organów,
  • przygotowywanie opinii, porad, informacji oraz pism procesowych w we wskazanym wyżej zakresie,
  • udział w procesach due diligence;
 • przygotowywanie materiałów marketingowych.Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • minimum 3-letnie doświadczenie w dziedzinie pomocy publicznej i funduszy unijnych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu, wdrażaniu lub ocenie programów operacyjnych;
 • doświadczenie w zakresie instrumentów finansowych oraz specjalnych stref ekonomicznych będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro-biznesowe podejście przy realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej;
 • znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:

 • koleżeńską i miłą atmosferę pracy;
 • pracę przy realizacji dużych projektów;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego.


APLIKUJ


 


PRAWNIK | PODATKI
biuro w Warszawie

 

Opis stanowiska: 

 • praca w dziale podatkowym, obejmująca w szczególności:
  • analizę przepisów podatkowych, orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych,
  • przygotowywanie opinii, porad, informacji podatkowych, pism procesowych etc.,
  • udział w podatkowych procesach due diligence;
 • przygotowywanie materiałów marketingowych.

 

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale podatkowym kancelarii albo w konsultingu;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro-biznesowe podejście przy realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej;
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

 

 Oferujemy:

 • koleżeńską i miłą atmosferę pracy;
 • pracę przy realizacji dużych projektów;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego.

 

APLIKUJPRAWNIK | BANKING & FINANCE
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy transakcjach finansowania po stronie finansującego lub podmiotu otrzymującego finansowanie (real estate finance, project finance, acquisition finance, corporate finance, a także cross-border finance), w tym:
  • samodzielne sporządzanie i negocjowanie umów zabezpieczenia i dokumentacji towarzyszącej; oraz
  • wsparcie starszych prawników w przygotowaniu i negocjowaniu umów kredytu;
 • sporządzanie projektów opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa bankowego, finansowego i cywilnego;
 • bezpośredni kontakt z Klientami (w tym Klientami zagranicznymi);
 • uczestniczenie w działaniach marketingowych Kancelarii / Zespołu (przygotowywanie szkoleń, pisanie artykułów .

 

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie prawa bankowego i finansowego (transakcje) w renomowanej kancelarii prawnej;
 • zainteresowanie tematyką finansów i bankowości;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
 • wnikliwość, dokładność, samodzielność;
 • zaangażowanie i proaktywne podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego prawniczego (w stopniu pozwalającym na prowadzenie negocjacji, korespondencji czy prezentacji w tym języku);


       dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych obszarów: restrukturyzacja finansowa, emisje obligacji, obrót wierzytelnościami, sekurytyzacja, leasing, faktoring oraz egzekucja zabezpieczeń.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji ciekawych projektów dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz kredytobiorców;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią.


APLIKUJSTARSZY PRAWNIK | M&A
biuro w Warszawie

 

Opis stanowiska:

 • Praca przy transakcjach typu M&A, w tym:

          - udział w procesach due diligence;

          - przygotowywanie dokumentów transakcyjnych;

          - udział w negocjacjach;

          - przygotowywanie zamknięć transakcji.

 • Przygotowywanie materiałów marketingowych.


 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze;
 • Uprawnienia radcy prawnego lub adwokata;
 • Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy przy transakcjach typu M&A;
 • Zainteresowanie prawem spółek handlowych, rynkiem funduszy typu vc, finansami przedsiębiorstw;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania projektami,
  w tym pracą młodszych prawników;
 • Zaangażowanie, proaktywne i pro-biznesowe podejście do realizacji projektów;
 • Komunikatywność;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, w tym samodzielna umiejętność przygotowywania dokumentów w tym języku;
 • Studia podyplomowe będą dodatkowym atutem;
 • Znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • Koleżeńską i miłą atmosferę pracy;
 • Pracę przy dużych lub skomplikowanych (innowacyjnych) projektach;
 • Wsparcie finansowe w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • Pakiet medyczny i sportowy;
 • Udział w konferencjach branżowych w Polsce i za granicą.

 

APLIKUJPrzez cały rok zapraszamy studentów IV lub V roku studiów prawniczych do odbycia praktyk w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.


PRAKTYKANT
biuro w Warszawie i Poznaniu


Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odbyte staże lub praktyki w kancelariach prawnych będą dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu prawników w ich codziennej pracy,
 • drobne tłumaczenia dokumentów,
 • przygotowywanie projektów pism i umów,
 • research.

 

Oferujemy:

 • płatne praktyki,
 • współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w interesujących projektach.

 

APLIKUJ


Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu WKB a żadne z aktualnych ogłoszeń nie jest zgodne z Twoimi zainteresowaniami zawodowymi, prześlij nam swoją aplikację za pomocą przycisku APLIKUJ.

Jeśli będziemy zainteresowani, niezwłocznie skontaktujemy się celem umówienia spotkania.