Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poszukuje kandydatek i kandydatów na następujące stanowiska:


MŁODSZY PRAWNIK | M&A


biuro w Warszawie


OPIS STANOWISKA:

 • praca przy transakcjach typu M&A, w tym:

- udział w procesach due diligence;

- przygotowywanie projektów pobocznych dokumentów transakcyjnych;

- wprowadzanie zmian do głównych dokumentów transakcyjnych;

- pomoc w czynnościach organizacyjnych;

- przygotowywanie zamknięć transakcji (załączników, egzemplarzy do podpisania).

 • Wspomaganie działań marketingowych zespołu M&A.

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze;
 • Minimum 1-2-letnie doświadczenie w pracy w kancelarii albo dziale prawnym w spółce prawa handlowego;
 • Zainteresowanie tematyką prawa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i finansami;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność;
 • Zaangażowanie, proaktywne i probiznesowe podejście przy realizacji zadań;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej;
 • Znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem.


OFERUJEMY:

 • Koleżeńską i miłą atmosferę pracy;
 • Pracę przy realizacji wiodących transakcji na rynku M&A;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Pakiet medyczny i sportowy;
 • Dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego.


Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.MŁODSZY PRAWNIK | PRAWO SPÓŁEK I ŁAD KORPORACYJNY


biuro w Warszawie


OPIS STANOWISKA:

 • praca przy projektach dla klientów z sektora prywatnego jak i publicznego, w tym międzynarodowych;
 • zakładanie spółek oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, jak również pomoc prawna przy ich rozwiązywaniu oraz likwidacji;
 • pomoc prawna przy procesach restrukturyzacji spółek oraz grup kapitałowych (połączenia, przekształcenia, podziały);
 • sporządzanie analizy prawnej oraz raportów due diligence spółek;
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym spółek publicznych;
 • sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa spółek;
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży i nabycia udziałów lub akcji, sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części, w tym opracowanie struktur transakcji oraz przygotowanie dokumentów transakcyjnych;
 • prowadzenie szkoleń, występowanie na konferencjach.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 1 lub 2 rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej;
 • ok. 2-3 letnie doświadczenie w zakresie prawa spółek i transakcji M&A;
 • zainteresowanie tematyką corporate governance, zainteresowanie rynkami kapitałowymi będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • wnikliwość, dokładność, wysoka kultura osobista;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro – biznesowe podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.


OFERUJEMY:

 • pracę przy realizacji dużych projektów w prestiżowej kancelarii prawnej;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią;
 • udział w konferencjach w Polsce i za granicą.


Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.STARSZY PRAWNIK | BANKOWOŚĆ & FINANSE

biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy transakcjach finansowania po stronie finansującego lub podmiotu otrzymującego finansowanie (real estate finance, project finance, acquisition finance, corporate finance, a także cross-border finance);
 • samodzielne sporządzanie i negocjowanie umów kredytu lub innych umów finansowych, a także nadzór nad przygotowaniem pakietu zabezpieczeń;
 • samodzielne prowadzenie transakcji i utrzymywanie relacji z Klientem;
 • sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa bankowego, finansowego i cywilnego; prowadzenie szkoleń, występowanie na konferencjach.

 

Wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie prawa bankowego i finansowego (transakcje) w renomowanej kancelarii prawnej;
 • zainteresowanie tematyką finansów i bankowości;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania pracą młodszych prawników;
 • wnikliwość, dokładność;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro-biznesowe podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego prawniczego (negocjacje, prowadzenie korespondencji, prezentacje);

dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych obszarów: regulacje na rynku finansowym, restrukturyzacja finansowa, obrót wierzytelnościami, sekurytyzacja, leasing, faktoring oraz egzekucja zabezpieczeń.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji ciekawych projektów dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz kredytobiorców;
 • duża samodzielność w relacjach z klientami;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią;
 • udział w konferencjach branżowych w Polsce i za granicą.


Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ.


APLIKUJ
PRAWNIK | BANKOWOŚĆ & FINANSE

biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy transakcjach finansowania po stronie finansującego lub podmiotu otrzymującego finansowanie (real estate finance, project finance, acquisition finance, corporate finance, a także cross-border finance), w tym samodzielne sporządzanie i negocjowanie umów zabezpieczenia i dokumentacji towarzyszącej;
 • sporządzanie projektów opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa bankowego, finansowego i cywilnego;
 • bezpośredni kontakt z Klientami (w tym Klientami zagranicznymi);
 • uczestniczenie w działaniach marketingowych Kancelarii / Zespołu (przygotowywanie szkoleń, pisanie artykułów .

 

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze;
 • minimum 1,5-roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie prawa bankowego i finansowego (transakcje) w renomowanej kancelarii prawnej;
 • zainteresowanie tematyką finansów i bankowości;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
 • wnikliwość, dokładność, samodzielność;
 • zaangażowanie i proaktywne podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego prawniczego (w stopniu pozwalającym na prowadzenie negocjacji, korespondencji czy prezentacji w tym języku);

 

dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych obszarów: regulacje na rynku finansowym, restrukturyzacja finansowa, obrót wierzytelnościami, sekurytyzacja, leasing, faktoring oraz egzekucja zabezpieczeń;
 • wsparcie starszych prawników w przygotowaniu i negocjowaniu umów kredytu.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji ciekawych projektów dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz kredytobiorców;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią.


Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ.


APLIKUJPRAWNIK | PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

biuro w Warszawie / biuro w Poznaniu


Opis stanowiska:

 • przygotowywanie pism procesowych, przedprocesowych, sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji związanych z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej, ochroną dóbr osobistych, nowymi technologiami, prawem mediów i reklamy, a także zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym i przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • sporządzanie analizy prawnej oraz raportów w zakresie dotyczącym prawa własności intelektualnej w ramach badań due diligence spółek;
 • przygotowanie postanowień umownych związanych z udzieleniem licencji lub przeniesieniem praw wyłącznych;
 • prowadzenie szkoleń, występowanie na konferencjach;
 • praca przy projektach dla klientów z sektora prywatnego jak i publicznego, w tym międzynarodowych.

 

Wymagania:

 • aplikacja radcowska lub adwokacka
 • ponad 3 lata doświadczenia zawodowego w tym w prawie własności intelektualnej;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • wnikliwość, dokładność, wysoka kultura osobista;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro – biznesowe podejście przy realizacji projektów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji dużych projektów w prestiżowej kancelarii prawnej;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • udział w konferencjach w Polsce i za granicą.


Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.


APLIKUJ | WARSZAWA


APLIKUJ | POZNAŃPRAWNIK | PODATKI

biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca w dziale podatkowym, obejmująca w szczególności:

                - analizę przepisów podatkowych, orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych,

                - przygotowywanie opinii, porad, informacji podatkowych, pism procesowych etc.,

                - udział w podatkowych procesach due diligence;

 • przygotowywanie materiałów marketingowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale podatkowym kancelarii albo w konsultingu;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro-biznesowe podejście przy realizacji zadań;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej;
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:

 • koleżeńską i miłą atmosferę pracy;
 • pracę przy realizacji dużych projektów;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego.

Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.


APLIKUJ
RECEPCJONISTA/RECEPCJONISTKA
biuro w Warszawie


Zakres obowiązków:

 • obsługa recepcji,
 • przyjmowanie gości,
 • odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych,
 • obsługa urządzeń biurowych
 • przygotowywanie dokumentów i pism,
 • wysyłanie i przyjmowanie korespondencji
 • pomoc w przygotowywaniu prezentacji, raportów, ofert, materiałów informacyjnych,
 • koordynacja wydarzeń marketingowych organizowanych dla klientów.


Poszukujemy osoby:

 • bardzo dobrze posługującej się językiem angielskim (warunek konieczny),
 • biegle posługującej się programami Word, Excel, Power Point,
 • posiadającej bardzo dobre zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
 • doświadczenie w pracy na tym stanowisku w branży kancelarii prawniczych będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych: opiekę medyczną w Lux Med, dofinansowanie do kart sportowych      OK System i Multisport,
 • budżet szkoleniowy na rozwój zawodowy,
 • atrakcyjną lokalizację biura w centrum Warszawy,
 • szeroki, odpowiedzialny i ciekawy zakres obowiązków.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.


APLIKUJSTARSZY PRAWNIK (RADCA PRAWNY LUB ADWOKAT) | RESTRUKTURYZACJE I POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE
biuro w Warszawie


Praktyka restrukturyzacji i postępowań upadłościowych kancelarii WKB to interdyscyplinarny zespół świadczący usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz polskich jak i zagranicznych klientów w zakresie restrukturyzacji (zarówno sądowej jak i pozasądowej) i upadłości zarówno na rzecz wierzycieli, dłużników jak i potencjalnych inwestorów w transakcjach typu distressed.

 

Członkami zespołu są prawnicy łączący doświadczenie zarówno z zakresu samego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z doświadczeniem z innych dziedzin prawa, w tym w szczególności zakresu fuzji i przejęć, bankowości i finansów jak i sporów sądowych.

 

Doceniamy i poszukujemy kandydatów, którzy są chętni do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji oraz podejmowania wyzwań zawodowych. Zachęcamy członków naszego zespołu do rozwoju także w pokrewnych dziedzinach prawa, które znajdują się w kręgu ich zainteresowań.


Opis stanowiska:

Udział w pracach zespołu restrukturyzacji i postępowań upadłościowych, w tym w szczególności:

 • sporządzanie opinii i porad prawnych odnoszących się do tematyki prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego dla klientów polskich oraz klientów międzynarodowych (w przeważającej mierze w języku angielskim);
 • sporządzanie projektów pism procesowych oraz innych dokumentów w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (w tym także związanych z działalnością organów postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego);
 • wsparcie zespołu w procesach opracowania i wdrażania struktur transakcji z zakresu fuzji i przejęć z elementem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym (distressed M&A) oraz umów typu stand-still;
 • wsparcie pozostałych członków zespołu w innych aspektach związanych z doradztwem na rzecz klientów kancelarii w zakresie prawa upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

W miarę możliwości wsparcie pozostałych członków zespołu fuzji i przejęć lub działu procesowego w realizowanych przez nich projektach, w celu pogłębiania swojej wiedzy.


Wymagania:

 • doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego (warunek konieczny);
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej (warunek konieczny);
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa handlowego;
 • otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń, poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych w pracach zespołu łączącego rozmaite dziedziny prawa;
 • doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw, a także transakcji M&A lub project finance będzie dodatkowym atutem;
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub biurze doradcy restrukturyzacyjnego;
 • uprawnienia radcy prawnego lub adwokata (optymalnie 2 lata doświadczenia zawodowego po zdobyciu uprawnień);
 • zaangażowane w realizację powierzonych zadań oraz bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i samodzielność w wykonaniu zadań;
 • praktyczne i biznesowe podejście do problemów w zakresie świadczonych usług;
 • dyspozycyjność.


Oferujemy:

 • udział w ciekawych, często międzynarodowych projektach;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w interdyscyplinarnym zespole poprzez uczestnictwo w realizacji transakcji na wszystkich ich etapach pod okiem ekspertów;
 • koleżeńską i miłą atmosferę pracy;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego;
 • pakiet medyczny i sportowy.


Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.


APLIKUJPRAWNIK | BANKING & FINANCE
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy transakcjach finansowania po stronie finansującego lub podmiotu otrzymującego finansowanie (real estate finance, project finance, acquisition finance, corporate finance, a także cross-border finance), w tym:
  • samodzielne sporządzanie i negocjowanie umów zabezpieczenia i dokumentacji towarzyszącej; oraz
  • wsparcie starszych prawników w przygotowaniu i negocjowaniu umów kredytu;
 • sporządzanie projektów opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa bankowego, finansowego i cywilnego;
 • bezpośredni kontakt z Klientami (w tym Klientami zagranicznymi);
 • uczestniczenie w działaniach marketingowych Kancelarii / Zespołu (przygotowywanie szkoleń, pisanie artykułów .

 

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie prawa bankowego i finansowego (transakcje) w renomowanej kancelarii prawnej;
 • zainteresowanie tematyką finansów i bankowości;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
 • wnikliwość, dokładność, samodzielność;
 • zaangażowanie i proaktywne podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego prawniczego (w stopniu pozwalającym na prowadzenie negocjacji, korespondencji czy prezentacji w tym języku);


       dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych obszarów: restrukturyzacja finansowa, emisje obligacji, obrót wierzytelnościami, sekurytyzacja, leasing, faktoring oraz egzekucja zabezpieczeń.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji ciekawych projektów dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz kredytobiorców;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią.


APLIKUJPrzez cały rok zapraszamy studentów IV lub V roku studiów prawniczych do odbycia praktyk w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.


PRAKTYKANT
biuro w Warszawie i Poznaniu

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odbyte staże lub praktyki w kancelariach prawnych będą dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu prawników w ich codziennej pracy,
 • drobne tłumaczenia dokumentów,
 • przygotowywanie projektów pism i umów,
 • research.

 

Oferujemy:

 • płatne praktyki,
 • współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w interesujących projektach.

 

APLIKUJ


Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu WKB a żadne z aktualnych ogłoszeń nie jest zgodne z Twoimi zainteresowaniami zawodowymi, prześlij nam swoją aplikację za pomocą przycisku APLIKUJ.

Jeśli będziemy zainteresowani, niezwłocznie skontaktujemy się celem umówienia spotkania.