Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poszukuje kandydatek i kandydatów na następujące stanowiska:MŁODSZY PRAWNIK | PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy realizacji projektów infrastrukturalnych;
 • sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji;
 • prowadzenie szkoleń, występowanie na konferencjach;
 • wsparcie starszych prawników w ich codziennej pracy na rzecz klientów kancelarii;
 • bieżący kontakt z klientami kancelarii w ramach prowadzonych projektów. 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 2-3 letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • samodzielność, skrupulatność i rzetelność;
 • zaangażowanie, chęć dalszego rozwoju oraz pogłębiania wiedzy;
 • biegła znajomość języka angielskiego.


Oferujemy:

 • wspaniałą atmosferę pracy;
 • pracę przy realizacji dużych projektów w prestiżowej kancelarii prawnej;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią;
 • udział w konferencjach branżowych w Polsce i za granicą.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.


APLIKUJMŁODSZY PRAWNIK | PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

biuro w Poznaniu


Opis stanowiska:

 • przygotowywanie pism procesowych, przedprocesowych, sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji związanych z szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej, ochroną dóbr osobistych, nowymi technologiami, prawem mediów i reklamy, a także zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym i przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • sporządzanie analizy prawnej oraz raportów w zakresie dotyczącym prawa własności intelektualnej w ramach badań due diligence spółek;
 • przygotowanie postanowień umownych związanych z udzieleniem licencji lub przeniesieniem praw wyłącznych;
 • prowadzenie szkoleń, występowanie na konferencjach;
 • praca przy projektach dla klientów z sektora prywatnego jak i publicznego, w tym międzynarodowych.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 1 lub 2 rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej;
 • ok. 2 letnie doświadczenie związane z prawem własności intelektualnej;
 • zainteresowanie prawem własności przemysłowej (ochrona znaków towarowych) będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • wnikliwość, dokładność, wysoka kultura osobista;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro – biznesowe podejście przy realizacji projektów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji dużych projektów w prestiżowej kancelarii prawnej;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią;
 • udział w konferencjach w Polsce i za granicą.


Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku APLIKUJ. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.


APLIKUJASYSTENTKA/ASYSTENT
biuro w Warszawie


Zakres obowiązków: 

 • zarządzanie terminarzem, m.in. wyznaczanie terminów i planowanie spotkań partnera oraz współpracujących prawników w ramach wspieranych zespołów;
 • planowanie i rozliczanie podróży, w tym dokonywanie rezerwacji lotów i hoteli;
 • sporządzanie dokumentów i prezentacji;
 • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów;
 • organizacja spotkań, telekonferencji i wideokonferencji;
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą;
 • wsparcie administracyjne (w tym zarządzanie obiegiem faktur kosztowych) oraz współpraca z działem administracji i marketingu;
 • tłumaczenia dokumentów i prezentacji.


Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji MS Office;
 • dobra organizacja czasu pracy i zdolność do sprawnego działania jednocześnie na wielu obszarach, również pod presją czasu;
 • proaktywność – brak konieczności nadzoru w pracy i skłonność do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów;
 • zaangażowanie w pracę, dokładność
 • komunikatywność i otwartość w relacjach z innymi;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • otwartość na naukę i sugestie.


Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas nieokreślony (po 3-miesięcznym okresie próbnym);
 • pakiet świadczeń socjalnych: opiekę medyczną w Lux Med, dofinansowanie do kart sportowych OK System i Multisport;
 • budżet szkoleniowy na rozwój zawodowy;
 • atrakcyjną lokalizację biura w centrum Warszawy;
 • szeroki, odpowiedzialny i ciekawy zakres obowiązków.


APLIKUJ
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.MŁODSZY PRAWNIK | PRAWO SPÓŁEK I ŁAD KORPORACYJNY
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy projektach dla klientów z sektora prywatnego jak i publicznego, w tym międzynarodowych;
 • zakładanie spółek oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, jak również pomoc prawna przy ich rozwiązywaniu oraz likwidacji;
 • pomoc prawna przy procesach restrukturyzacji spółek oraz grup kapitałowych (połączenia, przekształcenia, podziały);
 • sporządzanie analizy prawnej oraz raportów due diligence spółek;
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym spółek publicznych;
 • sporządzanie opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa spółek;
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży i nabycia udziałów lub akcji, sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części, w tym opracowanie struktur transakcji oraz przygotowanie dokumentów transakcyjnych;
 • prowadzenie szkoleń, występowanie na konferencjach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • 1 lub 2 rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej;
 • ok. 2-3 letnie doświadczenie w zakresie prawa spółek i transakcji M&A;
 • zainteresowanie tematyką corporate governance, zainteresowanie rynkami kapitałowymi będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • wnikliwość, dokładność, wysoka kultura osobista;
 • zaangażowanie, proaktywne i pro – biznesowe podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji dużych projektów w prestiżowej kancelarii prawnej;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią;
 • udział w konferencjach w Polsce i za granicą.


APLIKUJMŁODSZY PRAWNIK | PRAKTYKA RESTRUKTURYZACJE I POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE W ZESPOLE M&A
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • udział w pracach zespołu restrukturyzacji i upadłości, w tym w szczególności:
  • sporządzanie projektów opinii i porad prawnych odnoszących się do tematyki prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego;
  • sporządzanie (we współpracy z działem procesowym) projektów pism procesowych oraz innych dokumentów w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (w tym także związanych z działalnością organów postępowania upadłościowego lub         restrukturyzacyjnego);
  • wsparcie zespołu w procesach opracowania i wdrażania struktur transakcji z zakresu fuzji i przejęć z elementem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym (distressed M&A) oraz umów typu stand-still;
  • wsparcie pozostałych członków zespołu w innych aspektach związanych z doradztwem na rzecz klientów kancelarii w zakresie związanym z prawem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
 • udział w obsłudze prawnej transakcji M&A, w tym w szczególności:
  • udział w procesach due diligence, w tym analiza dokumentów oraz sporządzanie raportów;
  • wprowadzanie zmian do głównych dokumentów transakcyjnych;
  • przygotowywanie projektów pomniejszych dokumentów transakcyjnych (załączników, dokumentów korporacyjnych);
  • pomoc w czynnościach organizacyjnych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa handlowego oraz co najmniej podstawowa znajomość instytucji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego będzie dodatkowym atutem;
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), w tym terminologii prawniczej;
 • zaangażowane w realizację powierzonych zadań oraz bardzo dobra organizacja pracy;
 • gotowość do nauki oraz chęć zdobywania doświadczenia;
 • dyspozycyjność.


Oferujemy:

 • udział w ciekawych, często międzynarodowych projektach;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w interdyscyplinarnym zespole poprzez uczestnictwo w realizacji transakcji na wszystkich ich etapach pod okiem ekspertów;
 • koleżeńską i miłą atmosferę pracy;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego;
 • pakiet medyczny i sportowy.


APLIKUJ
PRAWNIK | BANKING & FINANCE
biuro w Warszawie


Opis stanowiska:

 • praca przy transakcjach finansowania po stronie finansującego lub podmiotu otrzymującego finansowanie (real estate finance, project finance, acquisition finance, corporate finance, a także cross-border finance), w tym:
  • samodzielne sporządzanie i negocjowanie umów zabezpieczenia i dokumentacji towarzyszącej; oraz
  • wsparcie starszych prawników w przygotowaniu i negocjowaniu umów kredytu;
 • sporządzanie projektów opinii prawnych, memorandów i prezentacji w zakresie prawa bankowego, finansowego i cywilnego;
 • bezpośredni kontakt z Klientami (w tym Klientami zagranicznymi);
 • uczestniczenie w działaniach marketingowych Kancelarii / Zespołu (przygotowywanie szkoleń, pisanie artykułów .

 

Wymagania:

 • ukończone studia prawnicze;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie prawa bankowego i finansowego (transakcje) w renomowanej kancelarii prawnej;
 • zainteresowanie tematyką finansów i bankowości;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;
 • wnikliwość, dokładność, samodzielność;
 • zaangażowanie i proaktywne podejście przy realizacji projektów;
 • biegła znajomość języka angielskiego prawniczego (w stopniu pozwalającym na prowadzenie negocjacji, korespondencji czy prezentacji w tym języku);


       dodatkowo mile widziane:

 • doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych obszarów: restrukturyzacja finansowa, emisje obligacji, obrót wierzytelnościami, sekurytyzacja, leasing, faktoring oraz egzekucja zabezpieczeń.


Oferujemy:

 • pracę przy realizacji ciekawych projektów dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz kredytobiorców;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • dofinansowanie do szkoleń w ramach programu rozwoju zawodowego kancelarii;
 • atrakcyjne warunki współpracy, pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa), budżet szkoleniowy;
 • promocję na rynku usług prawniczych poza kancelarią.


APLIKUJ
Przez cały rok zapraszamy studentów IV lub V roku studiów prawniczych do odbycia praktyk w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.


PRAKTYKANT
biuro w Warszawie i Poznaniu


Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odbyte staże lub praktyki w kancelariach prawnych będą dodatkowym atutem.

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu prawników w ich codziennej pracy,
 • drobne tłumaczenia dokumentów,
 • przygotowywanie projektów pism i umów,
 • research.

 

Oferujemy:

 • płatne praktyki,
 • współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w interesujących projektach.

 

APLIKUJ


Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu WKB a żadne z aktualnych ogłoszeń nie jest zgodne z Twoimi zainteresowaniami zawodowymi, prześlij nam swoją aplikację za pomocą przycisku APLIKUJ.

Jeśli będziemy zainteresowani, niezwłocznie skontaktujemy się celem umówienia spotkania.