Zaangażowanie społeczne

Projekt "Nasz ogród społeczny"

Kancelaria WKB jest partnerem projektu „Nasz ogród społeczny” zainicjowanego przez organizację Green Cross Poland. Program ma na celu wsparcie grup obywatelskich z całego kraju w tworzeniu nowych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej, czym przyczynia się zarówno do ochrony środowiska, jak i do budowania w społeczeństwie więzi opartych na wzajemnej współpracy.

Szczegóły projektu na stronie: http://www.ogrodyspoleczne.org/

Akcja "Zakręcona Nakrętka"

Akcja prowadzona na rzecz Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek, które pomaga osobom niepełnosprawnym. Kancelaria WKB włączyła się w zbieranie nakrętek, które następnie sprzedawane są firmom recyklingowym, a za otrzymane pieniądze Stowarzyszenie finansuje zakup niezbędnego wyposażenia dla osób potrzebujących.

Akcja "Szlachetna Paczka"

Kancelaria WKB współuczestniczyła w działaniach ogólnopolskiej świątecznej akcji pomocy „Szlachetna paczka”, realizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA. Kancelaria w ramach bezpośredniej pomocy, przekazała paczki kilku rodzinom z najuboższych części Polski.

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty"

Kancelaria WKB była sponsorem szkoleń organizowanych przez Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” dla nauczycieli z małych miast i wsi, w zakresie umiejętności postępowania w przypadkach chorób dziecięcych, takich jak ADHD.

Pro Bono

Zarządzanie prawami do dzieł Janusza Korczaka

Z dniem 8 stycznia 2010 roku, na mocy umowy ze Skarbem Państwa, Instytut Książki (www.instytutksiazki.pl) nabył wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów Janusza Korczaka. Kancelaria WKB podjęła się bezpłatnej obsługi prawnej sprawy.

Prawa autorskie do postaci „Bolka i Lolka”

Kancelaria WKB prowadziła obsługę prawną w zakresie praw autorskich do postaci „Bolka i Lolka” na rzecz Yvonne Ledwig – spadkobierczyni po Alfredzie Ledwigu.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”

Pomoc prawna i bezpłatne porady dla Ośrodka Pomocy Maltańskiej w Poznaniu.

WKB wspiera Instytut Książki

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Instytutu Książki, który jest narodową instytucją kultury, powołaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe cele działalności Instytutu to kształtowanie postaw czytelniczych i popularyzacja książki i czytelnictwa w kraju oraz promocja polskiej literatury na świecie.