RANKING KANCELARII REGULACYJNYCH Polityki INSIGHT 2017

23 marca 2017 roku odbyła się już druga uroczystość ogłoszenia wyników „Rankingu kancelarii regulacyjnych” przygotowanego przez analityków Polityki INSIGHT.


Kancelaria WKB została ponownie nagrodzona w kategoriach Energetyka oraz Konkurencja, plasując się w obu tych zestawieniach w znakomitej Grupie 2, a także w debiutującej w tym roku kategorii Dane osobowe, w której otrzymaliśmy wyróżnienie.


„Ranking kancelarii regulacyjnych” Polityki INSIGHT obejmuje sześć dziedzin prawa regulacyjnego – prawo bankowe, dane osobowe, prawo  energetyczne, konkurencji, telekomunikacyjne i farmaceutyczne. Jest pierwszym w Polsce rankingiem kancelarii prawnych jakościowo badającym ten sektor. O pozycji w zestawieniu decydowała łączna ocena, na którą składały się cztery merytoryczne komponenty. Oprócz wspomnianej percepcji wśród klientów były to: kompleksowość usług, percepcja w branży i średnia z rankingów anglosaskich.


Dziękujemy wszystkim klientom i kolegom z branży prawniczej za wyrażone w rankingu uznanie.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityki INSIGHT.