Archiwalne

Przetargi prowadzone w imieniu klientów WKB

Opis

"Dostawa Urządzeń typu tablet z Akcesoriami oraz Transmisją Danych, signature padów i Systemów MDM dla Poczty Polskiej S.A."

  (zamówienie sektorowe nr : PI01/63/2015)

Zamawiający

  Poczta Polska S.A.
  ul. Stawki 2
  00-940 Warszawa

Pełnomocnik zamawiającego

  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa
  ul. Polna 11
  00-633 Warszawa

Data publikacji

  02.05.2015

Data zmiany

 

Status zamówienia

  zakończone


Opis

  „Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą Urządzeń i Akcesoriów do ich świadczenia, Usługi Komunikacji SMS oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP dla Poczty Polskiej S.A. z podziałem na 2 części”

(zamówienie sektorowe nr : PI01/50/2015)

Zamawiający

  Poczta Polska S.A.
  ul. Stawki 2
  00-940 Warszawa

Pełnomocnik zamawiającego

  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa
  ul. Polna 11
  00-633 Warszawa

Data publikacji

  01.04.2015

Data zmiany

 

Status zamówienia

  zakończone


Opis

  Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.
 (zamówienie sektorowe nr :
PI01/209/2014)

Zamawiający

  Poczta Polska S.A.
  ul. Stawki 2
  00-940 Warszawa

Pełnomocnik zamawiającego

  Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa
  ul. Polna 11
  00-633 Warszawa

Data publikacji

  16 września 2014

Data zmiany

  23 grudnia 2014

Status zamówienia

  zakończone


 

Opis

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów  

  ładunków pocztowych drogą lotniczą (zamówienie sektorowe nr : ZP/43/2013)

Zamawiający

  Poczta Polska S.A.
  ul. Stawki 2
  00-940 Warszawa

Pełnomocnik zamawiającego

  Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa
  ul. Polna 11
  00-633 Warszawa

Data publikacji

  13 maja 2013

Data zmiany

  6 listopada 2013

Status zamówienia

  zakończone