Matylda Budzyn

aplikant adwokacki matylda.budzyn@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

hiszpański

Członek zespołu fuzji i przejęć oraz prawa własności intelektualnej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studiowała również na Universidad de Valladolid w Hiszpanii w ramach programu Erasmus.


Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej (w tym w prawie znaków towarowych), prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz transakcjami fuzji i przejęć.


Współpracuje z zespołami realizującymi projekty dotyczące transakcji typu venture capital oraz transakcje fuzji i przejęć. Uczestniczy w przeprowadzaniu analiz prawnych due dilligence spółek. Doradza podmiotom w zakresie ochrony znaków towarowych oraz prawa autorskiego.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Członek zespołu doradzającego duńskiej firmie DAFA A/S (producentowi szerokiej gamy produktów dla budownictwa i przemysłu) w procesie nabycia 100% udziałów w polskiej spółce Interchemall Sp. z o.o.;
  • Członek zespołu doradzającego British American Tobacco w odniesieniu do polskich aspektów transakcji nabycia Grupy CHIC, w tym w odniesieniu do badania due diligence oraz dokumentów transakcji;
  • Członek zespołu doradzającego funduszowi venture capital Experior w transakcji nabycia akcji spółki WeGirls S.A.;
  • Członek zespołu doradzającego IKEA Retail w zakresie nabycia farmy wiatrowej w Gizałkach od portugalskiej spółki Martifer Renewables SGPS SA;
  • Członek zespołu doradzającego w zakresie praw własności intelektualnej takim Klientom, jak: Ceneo.pl, Jutrzenka, Husqvarna, Oninen i Fremantle.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: