Piotr Wojdak

aplikant radcowski piotr.wojdak@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Uniwersytecie w Aarhus w Danii w ramach programu Socrates/Erasmus, a także ukończył podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, a także realizacji umowy o zamówienie publiczne. Posiada doświadczenie m.in. w postępowaniach o zawarcie umów na usługi informatyczne, telekomunikacyjne oraz roboty budowlane. Doradza również beneficjentom dofinansowań ze środków unijnych.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień na usługi informatyczne i telekomunikacyjne prowadzonych przez Pocztę Polską S.A. (sekretarz komisji przetargowej oraz pełnomocnik przed KIO), a także doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne;
  • Wsparcie czołowego producenta infrastruktury energetycznej w postępowaniach o przetargowych oraz reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą;
  • Doradztwo na rzecz zamawiających z sektora energetycznego w postępowaniach o udzielenie zamówień na roboty budowlane oraz usługi informatyczne; 
  • Bieżące doradztwo na rzecz włoskiego wykonawcy robót budowlanych w postępowaniach prowadzonych przez GDDKiA;
  • Przygotowanie środków ochrony prawnej oraz reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • Opracowywanie opinii prawnych w zakresie polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych;
  • Doradztwo na rzecz beneficjentów dofinansowań ze środków unijnych w sporach z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi oraz kontrolującymi.

 

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: