Jarosław Kola

prawnik jaroslaw.kola@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa zamówień publicznych.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i w tym zakresie doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowuje także opinie oraz analizy prawne m.in. w ramach procesu legislacyjnego.

 

Problematykę funkcjonowania systemu zamówień publicznych podejmuje w pracy naukowej. Jest doktorantem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM, a także autorem publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego i zarządzania. Prowadzi badania naukowe dotyczące w szczególności zagadnień pozacenowych kryteriów oceny ofert, instrumentalizacji prawa zamówień publicznych oraz problemów jego stosowania w zarządzaniu rozwojem.

Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne.


Przykładowe doświadczenie

  • Doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Przygotowywanie środków ochrony prawnej i reprezentacja klientów w przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • Przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji przetargowej;
  • Opracowywanie opinii i analiz prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych;
  • Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.


STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: