Marta Midloch

radca prawny, partner marta.midloch@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Współkieruje praktyką projektów infrastrukturalnych, blisko współpracuje także z zespołem fuzji i przejęć oraz zespołem prawa zamówień publicznych.


Doradza klientom z sektora energetycznego, gazowo-paliwowego, chemicznego, drogowego, kolejowego, transportu publicznego oraz wielu innych na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych. Wspiera podmioty występujące po stronie zamawiających i wykonawców, a także partnerów konsorcjum (w tym w zakresie doboru optymalnej formy współpracy, przygotowania i negocjowania umów konsorcjum, bieżącej współpracy w ramach konsorcjum).


Specjalizuje się także w doradztwie prawnym w ramach transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji z elementami prawa rynku kapitałowego. Doradza w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej.Przykładowe doświadczenie

Projekty infrastrukturalne


Doradztwo na rzecz:

 • spółki z sektora chemicznego w projekcie rozbudowy instalacji kluczowych produktów;
 • TOTO S.p.A. Costruzioni Generali w związku z budową odcinków dróg ekspresowych;
 • wykonawcy w sektorze kolejowym w związku z rozliczeniem jednego z odcinków modernizowanej linii kolejowej Warszawa-Łódź;
 • spółek z grupy TAURON w zakresie budowy nowych mocy wytwórczych;
 • spółki z branży spożywczej w związku z budową centrum logistycznego;
 • Winergy Potęgowo (grupa Cerac) przy inwestycji polegającej na budowie dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 200 MW, obejmujące m.in. przygotowanie projektów umów BOP (Balance of Plant) oraz negocjacje z wykonawcami;
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu w związku z inwestycją „Budowa Zajezdni Franowo”, a także budową infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;
 • TAURON Dystrybucja przy inwestycji polegającej na wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania AMI oraz wdrożeniu systemu zarządzania majątkiem sieciowym;
 • spółek z grupy Energix przy inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej;
 • jednego z oferentów w ramach przygotowania części prawnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie inwestycji budowa terminalu LNG w Świnoujściu, udział w negocjacjach z zamawiającym w tym postępowaniu;
 • wykonawców w procesie budowlanym dotyczącym inwestycji drogowych (w tym budowy dwóch odcinków A1, odcinka A4, dwóch odcinków S5);
 • zamawiającego w projektach inwestycyjnych w kolejnictwie (modernizacja dwóch odcinków linii kolejowej E-30);
 • wykonawców wielu inwestycji kubaturowych i liniowych, w tym gazociągów;
 • wykonawcy przy budowie bloków energetycznych;
 • zamawiającego przy inwestycjach związanych z budową oraz modernizacją bloków energetycznych;
 • zamawiającego w negocjacjach umów dostaw gazów technicznych;
 • wykonawcy  w negocjacjach umów dostawy kotłów odzyskowych oraz turbin gazowo-parowych.Fuzje i przejęcia / rynki kapitałowe


Doradztwo na rzecz:

 • spółek z sektora energetycznego w różnych aspektach wdrożenia MiFID II;
 • ENEA w związku z zawarciem umowy inwestycyjnej na budowę nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka;
 • zagranicznego inwestora przy przejęciu spółki zajmującej się dystrybucją węgla kamiennego;
 • spółek publicznych z różnych sektorów w związku z wdrożeniem/stosowaniem Rozporządzenia MAR (w tym prowadzenie szkoleń z tym związanych, opracowanie indywidualnych standardów raportowania oraz regulaminów obiegu informacji w ramach struktury organizacyjnej emitentów i grupy kapitałowej);
 • kupującego w zakresie opracowania struktury transakcji pośredniego nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki publicznej z sektora energetycznego, przygotowania projektów dokumentów transakcyjnych, negocjacji ze sprzedającym;
 • kupującego przy przejęciach spółek z branży drogowej, hydrotechnicznej, budownictwa kubaturowego;
 • spółek z grupy kapitałowej w sektorze oil & gas w zakresie przekształceń spółek osobowych i kapitałowych, w tym także spółek zagranicznych;
 • kupujących w ramach due diligence spółek z branży budowlanej, drogowej, hydrotechnicznej, energetycznej (m.in. projektów związanych z budową farm wiatrowych), w tym także spółek zagranicznych.


STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: