Piotr Gajek

adwokat piotr.gajek@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu rozwiązywania sporów. Współpracuje z zespołami pomocy publicznej i prawa ochronny konkurencji. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Stypendysta programu Leonardo da Vinci. W trakcie studiów odbył kilkumiesięczny staż w dziale Prawa Europejskiego i Konkurencji w kancelarii w Brukseli.

 

W ramach odbytego stażu w Wydziale ds. Pomocy publicznej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej przygotowywał projekty ocen skarg dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w szczególności w zakresie sprzedaży/dzierżawy gruntów i budynków publicznych, współfinansowania projektów infrastrukturalnych i projektów deweloperskich oraz zgodności udzielonej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Ponadto opracowywał wezwania do udzielenia informacji przez Państwa Członkowskie w związku ze złożonymi skargami dotyczącymi udzielenia pomocy publicznej.

 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie Funduszy Europejskich (przygotowywał dokumentację aplikacyjną, oceniał wystąpienie pomocy publicznej w projektach, rozliczał i zarządzał projektami finansowanymi ze środków Funduszy Europejskich). Brał udział w przygotowaniu opinii prawnych dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych, oceniając ryzyko otrzymania bądź udzielenia przez nich pomocy publicznej w wyniku zawieranych transakcji.

 

W zespole rozwiązywania sporów zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie postępowań przed sądami powszechnymi (włączając w to postępowanie zabezpieczające oraz postępowanie egzekucyjne) postępowań przed sądami administracyjnymi oraz przed organami państwowymi.

 

W ramach współpracy z zespołem pomocy publicznej bierze udział w przygotowywaniu analiz oraz opinii dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych dotyczących możliwości wystąpienia pomocy publicznej i związanych z tym ryzyk, ocen występowania pomocy publicznej w projektach finansowanych z funduszy UE oraz doradztwem w zakresie skarg dotyczących pomocy publicznej wnoszonych do Komisji Europejskiej.

 

Przykładowe doświadczenie

  • Doradztwo na rzecz Gdynia Container Terminal S.A., podmiotu należącego do jednego z największych na świecie operatorów terminali kontenerowych Hutchinson Port Holdings, w zakresie pomocy publicznej w projektach inwestycyjnych;
  • Doradztwo na rzecz największych miast w Polsce związane z możliwością finansowania spółek komunalnych w świetle przepisów o pomocy publicznej;
  • Doradztwo na rzecz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w zakresie pomocy publicznej;
  • Przygotowywanie opinii prawnych dla przedsiębiorców oceniających ryzyko otrzymania bądź udzielenia przez nich pomocy publicznej w wyniku zawieranych przez nich transakcji.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: