Anna Wojciechowska

radca prawny, partner anna.wojciechowska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

niemiecki

angielski

francuski

Kieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German Desk. Ściśle współpracuje z zespołami fuzji i przejęć oraz prawa własności intelektualnej i TMT.


Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek oraz fuzji i przejęć, między innymi na rzecz klientów niemieckojęzycznych. Ma rozległe doświadczenie w doradztwie przy transakcjach nabywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz restrukturyzacjach spółek z uwzględnieniem specyfiki przenoszenia praw własności intelektualnej. Doradza wielu klientom z branży wydawniczej i mediów.


Absolwentka polsko-niemieckich studiów na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada tytuł Master of German and Polish Law (LL.M.). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także kurs z prawa publicznego międzynarodowego w ramach programu Sokrates/Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Adwokatów - International Association of Young Lawyers (AIJA). W latach 2013-2014 pełniła funkcję krajowego reprezentanta (National Representative) tej organizacji w Polsce.


Przykładowe doświadczenie

Transakcje i projekty (prawo spółek)

 • Doradztwo z zakresu prawa spółek przy transakcji nabycia przez spółkę z grupy Panasonic części biznesu dystrybucyjnego od Bayer AG obejmującego portfolio wyrobów medycznych (transakcja prowadzona równolegle w ponad 40 jurysdykcjach);
 • Doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego na rzecz grupy EDF, w tym sporządzanie opinii prawnych i projektów uchwał organów spółek, opracowywanie zmian do statutu, przygotowywanie walnych zgromadzeń;
 • Doradztwo przy procesach restrukturyzacyjnych spółek z grupy Stock;
 • Opiniowanie rozważanych scenariuszy podziału spółek z grupy Raben;
 • Doradztwo w procesach połączenia spółek z grupy Air Products, światowego producenta gazów przemysłowych i technicznych;
 • Doradztwo  przy restrukturyzacjach spółek zależnych z grupy Repower, szwajcarskiej grupy działającej w sektorze energetycznym;
 • Doradztwo przy tworzeniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego dla American Heart Association zajmującej się profilaktyką chorób serca;
 • Opracowanie zmian statutu Polskiego Komitetu Energii Energetycznej.


Transakcje i projekty (German Desk)

 • Doradztwo na rzecz niemieckiego koncernu działającego w branży przemysłu zbrojeniowego i symulatorów w zakresie potencjalnej inwestycji polegającej na utworzeniu spółki joint venture z polską spółką z sektora IT;
 • Doradztwo na rzecz wiedeńskiej grupy kapitałowej działająca w branży IT w zakresie m.in. przeprowadzenia badania prawnego, struktury potencjalnej transakcji przejęcia spółek oferujących rozwiązania IT w Polsce, przy tworzeniu i obsłudze spółek joint venture, a także spółki zależnej w Polsce;
 • Doradztwo na rzecz grupy kapitałowej z północnych Niemiec działającej w branży produkcyjnej obejmujące aspekty korporacyjne i transakcyjne w zakresie potencjalnej inwestycji w polską grupę kapitałową prowadzącą m.in. działalność w branży produkcyjnej;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego producenta systemów antywibracyjnych dla branży samochodowej obejmujące aspekty korporacyjne i transakcyjne w zakresie nabycia udziałów w polskiej spółce zależnej, a także obsługa prawna w bieżącej działalności;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego przedsiębiorstwa działającego w branży transportowej i kolejowej obejmujące aspekty korporacyjne i transakcyjne w zakresie potencjalnej inwestycji w polską spółkę prowadzącą m.in. działalność w branży kolejowej oraz inwestycji w zakresie leasingu i wynajmu lokomotyw;
 • Doradztwo na rzecz niemieckiego lidera branży spożywczej w procesie compliance wdrażanym w spółkach z grypy obejmującym polskie spółki zależne;
 • Doradztwo na rzecz renomowanej kancelarii z Lichtensteinu przy opracowaniu umowy darowizny mortis causa dla jednego z jej klientów.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: