Anna Wyrzykowska

adwokat, partner anna.wyrzykowska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Zarządza praktyką nieruchomości i procesu inwestycyjnego. Współkieruje także zespołem French desk.


Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym. Doradza klientom w kwestiach dotyczących nabywania nieruchomości, lokalizacji inwestycji oraz zawierania umów z projektantami oraz wykonawcami inwestycji budowlanych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowej, magazynowej i centrów handlowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa nieruchomości dotyczące m.in. prawnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości komercyjnych oraz najmów komercyjnych.


Ma również wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa spółek obejmujących między innymi: zakładanie i likwidację spółek, podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów/akcji, procesy łączenia, podziału i przekształceń spółek oraz opracowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie ładu korporacyjnego. Prowadzi także transakcje fuzji i przejęć, w tym transakcje sprzedaży oraz nabycia spółek lub przedsiębiorstw.


W sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości oraz prawa spółek reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Floryda, Anna ukończyła również studia Prawa Gospodarczego Francuskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Poitiers we Francji (D.E.S.S. du droit français et européen des affaires). Jest absolwentką studiów podyplomowych Podstawy Prawne Budowlanego Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła program stażowy dla adwokatów zagranicznych organizowany przez Radę Adwokacką w Paryżu w ramach EFB (Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris), którego częścią był staż w paryskiej kancelarii De Pardieu Brocas Maffei.


Anna jest członkiem AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers) oraz wykładowcą w zakresie prawa nieruchomości i spółek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


Z zakresu prawa nieruchomości:

 • Doradztwo MB Aerospace w zakresie nabycia nieruchomości przemysłowej w Rzeszowie od Pratt & Whitney Rzeszów – przeprowadzenie due diligence nieruchomości i doradztwo przy transakcji nabycia;

 • Doradztwo prawne dotyczące aspektów nieruchomościowych połączenia PERN i OLPP;

 • Doradztwo prawne na rzecz Nokia Solutions and Networks przy zawarciu długoterminowej umowy najmu powierzchni biurowo-laboratoryjnej od PHN w budynku DOH w Warszawie;
 • Doradztwo prawne na rzecz Nokia Solutions and Networks przy zawarciu długoterminowej umowy najmu powierzchni biurowo-laboratoryjnej od Echo Investment w budynku WestGate (ok. 14 tys. m²) oraz w budynku Westlink we Wrocławiu (ok. 11 tys. m²);

 • Due diligence spółki Qualia Development i 17 zrealizowanych i będących w trakcie realizacji inwestycji biurowych, mieszkaniowych i hotelowych oraz dwóch budynków biurowych w Warszawie dla Griffin Real Estate;

 • Due diligence wielu nieruchomości, w tym np. trzech terminali gazowych LNG należących do koncernu BP, dwóch pomorskich elektrociepłowni, nieruchomości mieszkaniowych dla Cefarm Nieruchomości;

 • Obsługa prawna Panattoni Europe, m.in. w zakresie: prowadzenia badań due diligence, analizy i negocjacji umów o generalne wykonawstwo i długoterminowych umów najmu (w tym umów najmu BTS) oraz opracowywania opinii prawnych dotyczących nieruchomości;

 • Sporządzenie raportu w zakresie ryzyk w procesie przygotowania budowy doprowadzenia gazu dla nowego Bloku Gazowo-Parowego w elektrociepłowni Żerań dla PGNiG Termika;

 • Doradztwo w zakresie zawarcia lub wykonania umów najmu dla: Media Saturn Holding, ADP Polska, Katcon, Schülke Polska, GG Warsaw Fitness i New Look Group Limited. Doradztwo w negocjacjach i przy zawarciu umów najmu powierzchni biurowej pomiędzy Petrolot a PKN Orlen, Wizz Air, Travel Service, Konsalnet;

 • Opracowanie wzoru umowy najmu powierzchni biurowych, gastronomicznych i wystawienniczych w obiekcie Stadionu Narodowego dla spółki PL.2012;

 • Doradztwo na rzecz Global Wind Power, WKN, Cerac, Energix, EDF w kwestiach dotyczących farm wiatrowych dla inwestorów zagranicznych (w tym przeprowadzenie badania due dilligence projektów wiatrowych w zakresie planowania przestrzennego, procesu budowlanego, tytułu prawnego do gruntu);

 • Doradztwo w zakresie umowy na generalne wykonawstwo budynku biurowego Greenwings Office w Warszawie;

 • Reprezentowanie klientów WKB w zakresie postępowań sądowo-administracyjnych dotyczących m.in. reprywatyzacji i opłaty adiacenckiej, w tym pozwolenia na budowę farmy wiatrowej WindFarm Polska II (spółka joint venture grupy Sevivon i Siemens) obejmującej 14 turbin o łącznej mocy 42 MW;

 • Doradztwo transakcyjne w zakresie nabywania lub zbywania nieruchomości przemysłowych dla Stena Recycling, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy oraz Chemwik.


Z zakresu prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć:

 • Członek zespołu doradzającego funduszowi private equity Benson Elliot w transakcji nabycia portfolio ośmiu luksusowych hoteli usytuowanych w Europie (w tym Hotelu Sheraton położonego w centrum Warszawy) od Host Hotels & Resorts Inc.’s European joint venture (wartość transakcji 420.000.000 €);
 • Przeprowadzenie badania due diligence spółki Elektrownia Ostrołęka dla ENEA;
 • Doradztwo prawne w odniesieniu do polskich aspektów prawnych nabycia grupy IL Recycling AB oraz doradztwo w zakresie konsolidacji grupy, tj. połączenia spółki Stena Recycling z First Recycling;
 • Doradztwo w zakresie prawa handlowego na rzecz grupy Tauron, w szczególności dotyczące procesu restrukturyzacji wewnątrz grupy i podziału spółek z grupy;
 • Doradztwo prawne w zakresie porozumienia o objęciu udziałów kapitałowych TUW Pocztowego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz zmian do Statutu TUW Pocztowego;
 • Doradztwo dotyczące dokumentów corporate governance dla Grupy Raben;
 • Doradztwo w zakresie połączenia Raben Polska i Fresh Logistics z uwzględnieniem nieruchomościowych aspektów prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • Doradztwo prawne dla EDF Polska dotyczące podziału spółki oraz bieżących zagadnień korporacyjnych;
 • Obsługa i doradztwo prawne w zakresie prawa spółek m.in. dla: PZU, PKP Intercity, PKN Orlen, Tauron Polska Energia, Nokia Solutions and Networks;
 • Koordynacja i prowadzenie due diligence grupy spółek Apply dla BILFINGER;
 • Przeprowadzenie badania due diligence spółek z grupy Destylacje Polskie (czołowego polskiego producenta alkoholu etylowego rektyfikowanego i odwodnionego) dla ING Bank Śląski;
 • Doradztwo na rzecz Perfect Gym Solutions (producent oprogramowania do zarządzania klubami fitness i obiektami sportowymi) w negocjowaniu i podpisaniu umowy inwestycyjnej z Daftcode.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: