Dominik Kulpa

prawnik dominik.kulpa@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu fuzji i przejęć.


Specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Uczestniczył w projektach związanych ze zmianą struktury udziałowej, transakcjach fuzji i przejęć spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, banków i podmiotów prywatnych. Doradza również w zakresie umów pomiędzy wspólnikami, a także przeprowadza analizy prawne due diligence spółek w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta wydziału Common Law na University of Ottawa.


Przykładowe doświadczenie:

  • Członek zespołu doradzającego Infradata Polska (wiodącemu międzynarodowemu dostawcy systemów bezpieczeństwa, rozwiązań sieciowych w chmurze i usług zarządzanych) w transakcji nabycia 100% udziałów w spółkach DIM System oraz TUKAN IT;
  • Członek zespołu doradzającego na rzecz Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. w procesie nabycia 100% akcji spółki BillBird S.A. (będącej drugim po Poczcie Polskiej pośrednikiem w przyjmowaniu od konsumentów wpłat należności dla masowych wystawców rachunków).


Przed dołączeniem do WKB:

  • Członek zespołu doradzającego na rzecz wiodącej spółki w branży nieruchomości w procesie sprzedaży większościowego pakietu udziałów w spółce zależnej na rzecz funduszu inwestycyjnego;
  • Członek zespołu doradzającego na rzecz spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w procesie wyjścia jednego z głównych wspólników spółki, połączonego ze sprzedażą projektu nieruchomościowego;
  • Członek zespołu przygotowującego zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące sprzedaży akcji jednego z największych banków funkcjonujących na terenie Polski na rzecz spółek państwowych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: