Michał Nowodworski

aplikant radcowski michal.nowodworski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego.


Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, zagadnieniach korporacyjnych i prawie rynku kapitałowego. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek oraz uczestniczy w transakcjach sprzedaży akcji lub udziałów. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym przedsiębiorcom i funduszom inwestycyjnym w zakresie transakcji fuzji i przejęć, obsługi korporacyjnej, a także pierwszej oferty publicznej akcji oraz emisji obligacji.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego oraz studiów LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył moduł specjalizacyjny „Prawo Lotnicze” organizowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.


Przykładowe doświadczenie:

  • Doradztwo na rzecz klienta z branży odszkodowawczej w zakresie realizacji dalszych rund inwestycyjnych oraz wprowadzenia struktury holdingowej opartej o podmioty działające w różnych jurysdykcjach europejskich.


Przed dołączeniem do WKB:

  • Doradztwo na rzecz spółki z branży medialnej w wewnątrzgrupowej restrukturyzacji;
  • Doradztwo na rzecz prywatnego inwestora w inwestycji w start-up z branży fintech;
  • Wsparcie prawne funduszu private equity w transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji i przy wyjściu z inwestycji;
  • Doradztwo przy transakcjach nabycia podmiotów medycznych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: