Rafał Woźniak

adwokat rafal.wozniak@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu projektów infrastrukturalnych, wspiera zespół zamówień publicznych, współpracuje z zespołem rozwiązywania sporów oraz fuzji i przejęć.


Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Doradza przedsiębiorcom z branży budownictwa drogowego, energetyki, sektora ropy naftowej i gazu na każdym etapie realizacji inwestycji. Specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych, jak i na etapie przedprocesowym. Doradza w transakcjach fuzji i przejęć oraz w procesach restrukturyzacji, przekształceń własnościowych i organizacyjnych przedsiębiorców, jak również w postępowaniach upadłościowych.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu podatków i doradztwa podatkowego.


Przykładowe doświadczenie:

  • Kompleksowe doradztwo prawne dla spółki działającej w sektorze ropy naftowej i gazu w prowadzeniu kontraktów na budowę tłoczni gazu oraz gazociągów;
  • Doradztwo na rzecz spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych przy realizacji kontraktów dotyczących budowy baz paliwowych;
  • Doradztwo na rzecz konsorcjum przedsiębiorców w zakresie pozyskania kontraktu na budowę zbiorników krajowych rezerw paliwa w Mongolii;
  • Lider zespołu reprezentującego konsorcjum wykonawców w sporze dotyczącym zakończenia i rozliczenia kontraktu na budowę tłoczni gazu, w wyniku którego zawarto korzystną dla wykonawcy ugodę;
  • Doradztwo w największym w Polsce postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, w wyniku którego zawarto i zatwierdzono układ z wierzycielami;
  • Lider zespołu prowadzącego spory sądowe z podwykonawcami w ramach rozliczenia kontraktów drogowych oraz dotyczących budowy stadionów;
  • Członek zespołu doradzającego przy procesach przejęć oraz przekształceń spółek prawa handlowego, w tym w procesie połączenia odwrotnego (tzw. downstream merger).

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: