Joanna Dzieniszewska

aplikant radcowski joanna.dzieniszewska@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu nieruchomości i procesu inwestycyjnego.


Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego. Doradza klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, również w kwestiach dotyczących ochrony zabytków i uregulowania stanu prawnego nieruchomości.


Zajmuje się przygotowywaniem umów w obrocie nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi oraz umów z zakresu procesu inwestycyjnego, pism procesowych i opinii prawnych oraz sporządza raporty due diligence nieruchomości.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i stypendystka Rektora UMK dla najlepszych studentów. Ukończyła roczną Szkołę Prawa Porównawczego Comparative Law School prowadzoną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu.


Przykładowe doświadczenie:

  • Członek zespołu doradzającego Qualia Development przy sprzedaży udziałów w Residence Management na rzecz Chopin Airport Development w zakresie nieruchomości stanowiących obiekty Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence;
  • Członek zespołu doradzającego przy procesie przebudowy kompleksu fabrycznego w Warszawie, w tym sporządzanie umów w zakresie procesu inwestycyjnego;
  • Członek zespołu doradzającego w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości przemysłowej położonej w Warszawie;
  • Członek zespołów prowadzących badania due diligence nieruchomości i procesu budowlanego na potrzeby transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości, przedsiębiorstwa lub udziałów/akcji w spółkach.


STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: