Krzysztof Wasiewicz

prawnik krzysztof.wasiewicz@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu rozwiązywania sporów.


Zajmuje się obsługą sporów sądowych i arbitrażowych z różnych sektorów gospodarki. W szczególności wspiera zespół w postępowaniach dotyczących umów o roboty budowlane realizowanych według wzorów umownych FIDIC oraz w obsłudze klientów zagranicznych w postępowaniach arbitrażowych.


Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz w zagadnieniach z zakresu arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Doradza klientom zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie postępowań sądowych na wszystkich etapach. Ma doświadczenie w uzyskiwaniu zabezpieczeń i prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Rektora UW dla najlepszych studentów. Ukończył również dwuletnią szkołę prawa brytyjskiego i europejskiego organizowaną we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Cambridge.


Przykładowe doświadczenie:

  • Członek zespołu reprezentującego zagranicznego klienta w sporze związanym z realizacja transakcji międzynarodowej (postępowanie arbitrażowe prowadzone zgodnie z Regulaminem Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie – The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce);
  • Członek zespołu reprezentującego przedsiębiorstwo budowlane (wykonawcę) w sporze o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe (kontrakt oparty na wzorze umownym FIDIC);
  • Członek zespołu reprezentującego zamawiającego w sporze budowlanym (kontrakt oparty na wzorze umownym FIDIC);
  • Członek zespołu reprezentujący zagranicznego przedsiębiorcę w sporze o zapłatę przeciwko polskiej spółce (w tym także na etapie postępowania ugodowego).

 

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: