Robert Makowski

radca prawny robert.makowski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Członek zespołu bankowości i finansów.


Specjalizuje się w transakcjach finansowania akwizycji przedsiębiorstw, nieruchomości oraz projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (kredyty konsorcjalne i bilateralne, finansowania typu mezzanine, emisje obligacji, w tym emisje obligacji high-yield, refinansowanie zadłużenia). Ma również doświadczenie w zakresie restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej przedsiębiorstw zagrożonych upadłością oraz przy dochodzeniu zaspokojenia z zabezpieczeń.


Doradza w kwestiach prawno-regulacyjnych związanych ze sprzedażą banków lub mających siedzibę w Polsce oddziałów zagranicznych instytucji finansowych oraz regulacjach dotyczących kredytów konsumenckich. Jego doświadczenie obejmuje również wsparcie przy zakładaniu oddziałów zagranicznych instytucji finansowych w Polsce, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, prowadzeniu działalności bankowej w Polsce po „Brexicie”, notyfikacji transakcji pochodnych, a także analizie zgodności innowacyjnych rozwiązań technologicznych w finansach z przepisami prawa.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim za pracę na temat instytucji zastawu finansowego w świetle uregulowań prawa unijnego i prawa polskiego na przykładzie zastawu finansowego na akcjach.


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

Przed dołączeniem do zespołu WKB doradzał m.in.:

  • konsorcjum banków, w tym Pekao, Bankowi Handlowemu w Warszawie oraz mBank w związku z udzieleniem finansowania w kwocie 700 mln zł na nabycie Polfy Warszawa przez ZF Polpharma;
  • Netii, w związku uzyskaniem finansowania w kwocie 700 mln zł na nabycie Telefonii Dialog;
  • międzynarodowemu konsorcjum banków, w tym Citibank jako agentowi oraz Bankowi Handlowemu w Warszawie, Credit Agricole CIB oraz The Royal Bank of Scotland w związku z aspektami prawa polskiego dotyczącymi finansowania nabycia 100% udziałów w Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat;
  • W. P. Carey, jednemu z największych funduszy inwestycyjnych typu REIT (Real Estate Investment Trust), przy licznych finansowaniach nabycia i budowy biurowców oraz centrów logistycznych, w  tym kredytu na kwotę 55 mln EUR na finansowanie nabycia Parku Lipowego – siedziby Banku Pekao oraz kredytu na kwotę 69,8 mln EUR, na finansowanie nabycia i rozbudowy centrów logistycznych w Polsce, Czechach i Słowacji
  • BZ WBK oraz KBC w związku udzieleniem finansowania inwestycji mieszkaniowej Mozaika Mokotów przy ul. Cybernetyki oraz sPlace przy ul. Rydygiera na Żoliborzu w Warszawie, prowadzonych przez Hiszpańską grupę Layetana;
  • międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu PE (Private Equity) w związku uzyskaniem finansowania budowy centrum handlowego w Gdańsku obejmującej również zagospodarowanie części miasta wraz z infrastrukturą publiczną (drogami i inną infrastrukturą) w ramach partnerstwa publiczno-prawnego;
  • konsorcjum banków w związku udzieleniem nowego finasowania oraz restrukturyzacją istniejących finansowań dla spółek z Grupy Azoty;
  • Inbank AS, wiodącego estońskiego banku przy zakładaniu oddziału w Polsce. Doradztwo obejmowało m.in. reprezentację banku przed KNF oraz analizę i dostosowanie regulacji banku pod kątem zgodności ich z wymogami prawa polskiego, w szczególności regulaminu AML;
  • Mastercard w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przy wprowadzaniu nowych usług dokonywanych kartami płatniczymi;
  • spółkom z grupy Santander Consumer Bank przy analizie wewnętrznych regulaminów AML oraz postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu ustalenia wypełniania obowiązków określonych tymi regulacjami.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: