Anna Wilińska-Zelek

adwokat anna.wilinska@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa własności intelektualnej, doradza także podmiotom z sektora life sciences.


Specjalizuje się w prawie autorskim, prasowym oraz nowych technologii, ma również doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z różnych branż.


Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym m.in. dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w sporach odszkodowawczych (m.in. błędy medyczne, naruszenie dóbr osobistych). Analizuje, opiniuje i tworzy dokumentację wewnętrzną spółek oraz umowy istotne z punktu widzenia ich funkcjonowania (np. w zakresie wdrożeń programów komputerowych). Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lekarskim, m.in. uczestnicząc w wydawaniu rocznika Naczelnej Izby Lekarskiej pt. „Medyczna Wokanda”.


Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych, regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa internetu, prawa autorskiego, prawa reklamy i prawnych aspektów zarządzania projektem.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zdobywczyni indywidualnej nagrody dla najlepszego mówcy w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan (II miejsce, 2016 r.). Prowadzi aktywną działalność społeczną i dydaktyczną.


Przykładowe doświadczenie:

  • Członek zespołu prowadzącego postępowanie w sprawie zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynku farmaceutycznym;
  • Doradztwo w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną i naruszania praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich) na rzecz domu maklerskiego.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: