Marta Banyk

aplikant radcowski marta.banyk@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa zamówień publicznych.


Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania oraz weryfikacji dokumentacji przetargowej. Uczestniczy w przygotowywaniu środków ochrony prawnej wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej.


Marta jest również członkiem zespołu zajmującego się bieżącą obsługą procesową oraz doradztwem prawnym na rzecz podmiotów z sektora transportu i logistyki. Ma też doświadczenie w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w szczególności związanych z naruszeniami praw do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz chronionych odmian roślin, a także związanych ze zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 r. otrzymała Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureatka XV edycji Konkursu Urzędu Patentowego RP, w którym jej praca magisterska z dziedziny własności intelektualnej zdobyła nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Przykładowe doświadczenie

  • Przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji przetargowej;
  • Wsparcie wykonawców w postępowaniach przetargowych oraz w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • Opracowywanie opinii i analiz prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych;
  • Doradztwo w postępowaniach sądowych o naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw do znaków towarowych i oznaczeń przedsiębiorstwa;
  • Bieżąca obsługa hodowców odmian roślin w zakresie naruszeń praw wyłącznych do odmian roślin.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: