Marek Porzeżyński

prawnik marek.porzezynski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa własności intelektualnej i TMT.


Doradza w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz nowymi technologiami. Specjalizuje się także w obszarze prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych, prawa mediów i reklamy, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz regulacji dotyczących hazardu. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z branży medialnej.


Wspiera klientów przy finansowaniu i zabezpieczaniu od strony prawnej projektów badawczo-rozwojowych. Jest również certyfikowanym Audytorem wewnętrznym systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Doktor nauk prawnych, absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Florydy i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Obecnie studiuje Informatykę Stosowaną na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, jest też pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego.


Marek jest również dyrektorem Instytutu Badań nad Prawnymi Aspektami Nowych Technologii Future Institute oraz członkiem licznych stowarzyszeń zajmujących się tematyką mediów i nowych technologii (m.in. Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, European Legal Technology Association i International Association for Artificial Intelligence and Law).


Autor licznych publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony własności intelektualnej i nowych technologii, często występuje jako prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

  • Członek zespołu przeprowadzającego badanie due diligence spółek w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych;
  • Członek zespołu doradzającego w procesach wdrażania w przedsiębiorstwach procedur dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wynikających z konieczności dostosowania do znowelizowanych przepisów;
  • Doradztwo prawne w transakcjach obejmujących zlecanie prowadzenia badań naukowych i komercjalizację ich wyników;
  • Doradztwo prawne w zakresie doboru środków ochrony własności intelektualnej na rzecz klientów z różnych sektorów branż, m.in. branży FMCG i marketingowej.


STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: