Daria Bidelska

radca prawny daria.prygiel@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Radca prawny w zespole prawa podatkowego. Zajmuje się kompleksową obsługą podatkowo-prawną przedsiębiorców i doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie struktur podatkowych, podatków dochodowych, podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Współpracuje również z zespołem fuzji i przejęć wspierając klientów m.in. w transakcjach związanych z szeroko pojętą restrukturyzacją podmiotów gospodarczych.


Reprezentuje klientów w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradza także w kwestiach dotyczących odpowiedzialności karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstwa, w tym członków zarządu.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach stypendium międzynarodowego studiowała także na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Przygotowanie kompleksowej struktury spółek w Polsce dla zagranicznego inwestora zajmującego się wynajmem powierzchni magazynowych wraz z opisem wszelkich skutków podatkowych wdrażanej struktury;
  • Bieżące doradztwo podatkowe dla jednego z największych producentów telewizyjnych, w tym kwestie dotyczące cen transferowych;
  • Doradztwo w zakresie transakcji finansowych takich jak transakcje typu cash pooling i transakcje sekurytyzacyjne, obejmujące analizę skutków podatkowych oraz czynności mające na celu potwierdzenie skutków transakcji (obejmujące m.in. przygotowanie wniosków o indywidualnej interpretacje);
  • Przygotowanie kompleksowej procedury postępowania w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej dla jednego z wiodących dystrybutorów monet;
  • Doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości dla spółek z sektora energetycznego, w tym farm wiatrowych oraz z sektora telekomunikacyjnego;
  • Reprezentowanie amerykańskich funduszy inwestycyjnych w postępowaniach nadpłatowych w zakresie podatku od dywidend wypłacanych przez polskie spółki;
  • Kompleksowe doradztwo podatkowe dla jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: