Krzysztof Wawrzyniak

adwokat krzysztof.wawrzyniak@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego, współpracuje również z zespołem fuzji i przejęć.


Doradza przy transakcjach nabycia oraz zbycia spółek i przedsiębiorstw, zakładaniu i likwidacji spółek i fundacji, podwyższeniach kapitału zakładowego, umorzeniach udziałów/akcji, a także w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek. Wspiera także klientów w badaniach due diligence spółek oraz uczestniczy w projektach inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych.


W toku swojej dotychczasowej działalności współpracował m.in. z funduszem inwestycyjnym założonym z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. oraz z funduszem inwestycyjnym działającym w ramach programu Bridge Alfa. Przeprowadził też kilkaset postępowań rejestrowych przed wieloma sądami rejestrowymi w całej Polsce.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Przygotowanie opinii prawnej dla grupy ENEA dotyczącej zagadnień korporacyjnych spółki zależnej;
  • Przygotowanie opinii prawnych dotyczących zagadnień korporacyjnych i stosowania ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami dla lidera sektora paliwowo-energetycznego.


Przed dołączeniem do zespołu WKB:

  • Był członkiem zespołu doradzającego funduszowi inwestycyjnemu notowanemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w transakcji nabycia pakietu kontrolnego akcji jednej z największych spółek odzieżowych (doradztwo obejmowało m.in. przeprowadzenie badania due diligence oraz implementację dokumentów transakcyjnych);
  • Doradzał funduszowi inwestycyjnemu notowanemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie badania due diligence przed nabyciem pakietu udziałów spółki zajmującej się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, jak również mniej typowymi przedsięwzięciami realizowanymi przez podmioty publiczne i prywatne;
  • Jako członek zespołu doradców wspierał jeden z funduszy inwestycyjnych, założony przy udziale Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. oraz podmiotu zagranicznego, w zakresie realizacji inwestycji typu seed/start/ekspansja;
  • wraz z zespołem doradców wspierał jeden z funduszy inwestycyjnych typu Proof of Concept korzystający ze środków publicznych z programu Bridge Alfa w zakresie realizacji poszczególnych inwestycji kapitałowych.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: