Aleksandra Przybysz

aplikant radcowski aleksandra.przybysz@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

Członek zespołu prawa ubezpieczeń.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.


Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych i w tym zakresie doradza ubezpieczającym oraz podmiotom związanym z rynkiem ubezpieczeniowym. Opracowuje opinie prawne w tej dziedzinie, prowadzi badania due dilligence oraz uczestniczy w prowadzeniu postępowań sądowych.

 


PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE


  • Udział w prowadzeniu postępowań sądowych z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK wydanych wobec zakładów ubezpieczeń;
  • Udział w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń oraz postępowań związanych z zapłatą prowizji brokerskiej;
  • Ocena dokumentów ubezpieczeniowych przygotowywanych przez polskie i zagraniczne zakłady ubezpieczeń;
  • Członek zespołu doradzającego duńskiej firmie DAFA A/S (producentowi szerokiej gamy produktów dla budownictwa i przemysłu) w odniesieniu do badania due diligence w procesie nabycia 100% udziałów w polskiej spółce Interchemall Sp. z o.o.;
  • Udział w badaniach due diligence podmiotów świadczących usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: