Piotr Grabarczyk

radca prawny, doradca piotr.grabarczyk@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Specjalizuje się w transakcjach bankowo-finansowych, w tym transakcjach typu project finance, real estate finance i corporate finance oraz transakcjach obejmujących refinansowanie zadłużenia (zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i po stronie kredytobiorców), w szczególności w doradztwie obejmującym negocjowanie dokumentacji kredytowej oraz pakietu zabezpieczeń wierzytelności.


Doradzał w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach z zakresu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw (sądowej oraz pozasądowej, w tym projektach obejmujących umowy standstill, umowy restrukturyzacyjne oraz inne umowy dotyczące restrukturyzacji zadłużenia), projektach obejmujących przygotowanie strategii egzekucji zabezpieczeń wierzytelności oraz innych projektach obejmujących ogólne doradztwo z zakresu restrukturyzacji lub upadłości. Ma również doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach emisji dłużnych papierów wartościowych na krajowych i międzynarodowych rynkach kapitałowych (w tym obejmujących emisje polskich obligacji korporacyjnych oraz emisje obligacji high-yield) oraz doradztwa transakcyjnego w ramach projektów sprzedaży udziałów i akcji.


Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody specjalnej im. Dariusza Zycha w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego organizowanym przez „Przegląd Prawa Handlowego”. W ramach ufundowanego stypendium ukończył również kurs prawa amerykańskiego w Amsterdamie współorganizowany przez Columbia University, Amsterdam University i Leiden University. Student Szkoły Głównej Handlowej na kierunku: Finanse i rachunkowość (ścieżka studiów: Międzynarodowe rynki finansowe).


Przykładowe doświadczenie

W zakresie bankowości i finansów doradzał m.in.:

 • konsorcjum ośmiu banków (Société Générale, BNP Paribas, ING, HSBC, Citibank, CACIB, SEB oraz Natixis) w związku z refinansowaniem w kwocie 400 mln USD istotnej części istniejącego zadłużenia PGNiG Upstream International AS, norweskiej spółki zależnej PGNiG S.A.;

 • Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z udzieleniem finansowania na rzecz Good Food Products sp. z o.o., jednemu ze światowych liderów w produkcji wafli ryżowych i kukurydzianych;

 • PGNiG Termika S.A. oraz spółce celowej PGNiG Termika S.A. w związku z finansowaniem przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. budowy i eksploatacji instalacji separacji popiołów lotnych na terenie Elektrociepłowni Siekierki w ramach umowy inwestycyjnej zawartej przez PGNiG Termika S.A. oraz Lafarge Cement S.A.;

 • Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy transakcji finansowania/refinansowania kosztów rewitalizacji (modernizacji) kompleksu 7 budynków biurowo-usługowych w Warszawie;

 • BZWBK S.A. oraz BGK w związku z finansowaniem budowy linii kolejowej E75 Rail Baltica realizowanej przez Torpol S.A. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

 • Energix Renewable Energies Ltd., spółki notowanej na giełdzie w Tel Awiwie, w związku z finansowaniem/refinansowaniem kosztów budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy do 192 MW w kwocie 552 mln PLN, zlokalizowanej na terenie zachodniopomorskich gmin Banie i Kozielice, udzielonym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Alior Bank S.A.;

 • Energix Renewable Energies Ltd., spółki notowanej na giełdzie w Tel Awiwie, w związku z finansowaniem/refinansowaniem kosztów budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy do 192 MW w kwocie 552 mln PLN, zlokalizowanej na terenie zachodniopomorskich gmin Banie i Kozielice, udzielonym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Alior Bank S.A.;
 • NewCold w związku z refinansowaniem budowy pionierskiej zautomatyzowanej mroźni zlokalizowanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce;

 • Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Barclays Bank plc, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan Securities plc - pierwotnym nabywcom (initial purchasers) w związku z emisją niezabezpieczonych obligacji high-yield o wartości 343 mln EUR przez R&R Ice Cream plc.


W zakresie restrukturyzacji i upadłości doradzał m.in.:

 • członkom komitetu ad hoc obligatariuszy w związku z restrukturyzacją zadłużenia oraz emisją zabezpieczonych obligacji high yield o wartości 385 mln USD przez  CEDC/Roust, jednego z największych światowych producentów wódki;
 • Barter S.A. oraz grupie wierzycieli handlowych w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin zakończonego prawomocnym zatwierdzeniem układu, poprzedzonego zawarciem umowy restrukturyzacyjnej z udziałem BGŻ BNP Paribas, Banku Millennium S.A., BPS S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. (jako wierzycielami pozaukładowymi) oraz zarządcą masy sanacyjnej BM Kobylin;
 • PKO BP S.A. i BZ WBK S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia TB Fruit (jednego z liderów europejskiego rynku soków zagęszczonych);
 • wiodącej instytucji finansowej w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, obejmującą zgłoszenie wierzytelności, zgłoszenie zarzutów od wyceny składników masy upadłości, złożenie sprzeciwu od listy wierzytelności oraz reprezentację w przetargu publicznym składników masy upadłości.


Przed dołączeniem do zespołu WKB doradzał również m.in.:

 • PKO BP S.A., BGK oraz PZU S.A. w związku z finansowaniem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie przez spółkę celową Rafako S.A. na rzecz Tauron Wytwarzanie S.A.;
 • PBG S.A. w upadłości układowej, do niedawna lidera branży budowlanej w Polsce, w związku z wybranymi aspektami restrukturyzacji finansowej i postępowania upadłościowego;
 • General Motors w związku z polskimi aspektami postępowania upadłościowego spółki w Stanach Zjednoczonych;
 • PLL LOT S.A. w związku z restrukturyzacją finansową zadłużenia z tytułu terminowych transakcji pochodnych;
 • wiodącej spółce zajmującej się przetwórstwem metali szlachetnych w związku z restrukturyzacją finansową zadłużenia spółki, w tym w zakresie negocjowania umowy w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (standstill agreement) z kilkunastoma instytucjami finansowymi.

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: