Sergiusz Urban

prawnik, doradca sergiusz.urban@wkb.pl
T: +48 61 855 32 20

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska oraz ściśle współpracuje z zespołami: fuzji i przejęć, prawa energetycznego, nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wspiera klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomości oraz samorządowego.


Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, American University Washington College of Law oraz University of Insubria Faculty of Law, odbył również półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.


Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

 

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE

  • Doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie w zakresie związanym z kontaktami z Inspekcją Ochrony Środowiska i Urzędem Marszałkowskim odnośnie obowiązków związanych z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz opłat za korzystanie ze środowiska;
  • Współpraca z Orlen Upstream sp. z o.o. i Talisman Energy Polska sp. z o.o. w zakresie aspektów środowiskowych prowadzonej działalności polegającej na poszukiwaniu gazu łupkowego;
  • Doradztwo na rzecz CERAC sp. z o.o. , IKEA i Nordea przy prawno-środowiskowych aspektach zakupu farm wiatrowych zarówno istniejących, jak i w fazie projektowej;
  • Doradztwo na rzecz EDF Polska sp. z o.o. przy transakcji przejęciadwóch elektrociepłowni w aspekcie przenoszenia decyzji administracyjnych;
  • Doradztwo na rzecz Ciech S.A. przy transakcji nabycia akcji Zakładów Chemicznych Rudniki S.A., przedsiębiorstwa z branży chemicznej, w aspekcie wymogów związanych z prawem ochrony środowiska.

Rekomendacje

OCHRONA ŚRODOWISKA


Inne rekomendacje:


One client emphasises Sergiusz Urban’s ability to "explain complex issues and answer ad hoc questions," adding: "We also appreciate his practical experience of other industries and sectors." – Chambers Europe 2019 | Environment

 

He is a specialist who is very diligent, well prepared and totally focused. – Chambers Europe 2018 | Environment


Sources value the fact that "he understands his clients and is available." – Chambers Europe 2017 | Environment


Satisfied client was impressed with his "knowledge of all the court judgments and ability to connect the problem with proper solutions." – Chambers Europe 2016 | Environment

Publikacje

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: