Bartłomiej Jankowski

adwokat, starszy partner bartlomiej.jankowski@wkb.pl
T: +48 22 201 00 00

Specjalizacje

Języki obce

angielski

francuski

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem rozwiązywania sporów.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs międzynarodowego prawa porównawczego, organizowany przez Uniwersytet w Strasburgu oraz kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez Brytyjskie Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie Warszawskim.

 

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych, szczególnie dotyczących spraw budowalnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych. Prowadzi również spory korporacyjne oraz na tle umów handlowych. Posiada rozległe doświadczenie w projektach związanych z infrastrukturą energetyczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz  transportową. Doradza klientom w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych wykorzystując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, regulacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty publiczne oraz prawa unijnego.


Przykładowe doświadczenie

Postępowania sporne

 • Reprezentowanie inwestora w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym na podstawie regulaminu ICC w związku z inwestycją liniową w sektorze wodno-kanalizacyjnym realizowaną wg wzorca FIDIC;
 • Reprezentowanie europejskiego lidera w produkcji urządzeń optoelektronicznych w postępowaniu arbitrażowym ze Skarbem Państwa prowadzonym wg regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
 • Reprezentowanie inwestora z branży koksowniczej w sporze z wykonawcą koksowni;
 • Reprezentowanie inwestora w sporze z wykonawcą na tle, realizowanej według wzorca FIDIC, budowy infiltracyjnego ujęcia wody;
 • Reprezentowanie inwestora w sporze arbitrażowym w związku z realizacją inwestycji terminala LNG w Świnoujściu;
 • Reprezentowanie lidera w branży paliwowej w sporze arbitrażowym z duńskim kontrahentem;
 • Reprezentowanie wykonawcy dróg publicznych w sporach sądowych z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Reprezentowanie inwestora w sporze z wykonawcą pętli tramwajowej;
 • Reprezentowanie wykonawcy autostrad w postępowaniach spornych z podwykonawcami przed sądami powszechnymi.

 

Transakcje i projekty

 • Kierowanie zespołem przygotowującym, na zlecenie organu UE, kompleksowe studium prawne wdrażania w Polsce nowatorskiego, z punktu widzenia inżynierii finansowej, sposobu wspierania inwestycji w obszarach miejskich z wykorzystaniem środków UE – projekt JESSICA;
 • Doradztwo na rzecz spółki Polskie LNG Sp. z o.o. przy projekcie budowy terminala LNG w Świnoujściu;
 • Doradztwo na rzecz Gaz System Sp. z o.o. - kierowanie zespołem prowadzącym konsultacje w toku przygotowania specustawy budowy terminala LNG w Świnoujściu;
 • Doradztwo na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. w związku z prowadzonym projektem przejęcia oczyszczalni ścieków;
 • Doradztwo na rzecz spółek komunalnych w prowadzonych projektach z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ich bieżącej działalności;
 • Prowadzenie szeregu projektów z zakresu przejęć przedsiębiorstw w branży surowców wtórnych i recyklingu.

 

Rekomendacje

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


Inne wybrane rekomendacje:


He is described by clients as "an excellent strategic adviser, able to always be a few steps forward." – Chambers Europe 2019 | Dispute Resolution

He can lead the conversation in such a way that he can throw his opponent off balance with his arguments. – Chambers Europe 2018 | Dispute Resolution

"He is like a doctor: someone who diagnoses and then gradually develops a strategy," a client enthuses. – Chambers Europe 2016 | Dispute Resolution

Konferencje

STARSI PARTNERZY:

PARTNERZY:

DORADCY:

PRAWNICY: