Anna Flaga-Martynek współautorką rozdziału publikacji „Bydgoskie standardy wód opadowych”

Anna Flaga-Martynek wzięła udział w opracowaniu rozdziału dotyczącego założeń przetargowych i procedury przetargowej w ramach opracowania „Bydgoskie standardy wód opadowych”.


Publikacja została wydana jako efekt konferencji organizowanych w ramach projektu „BYDGOSKA RETENCJA +2050”, realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy przy wsparciu środków unijnych. Konferencje i publikacje składają się na działania promocyjne dla projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”. Zgodnie z zamysłem autorów, opracowanie ma wypełnić lukę w zakresie dostępnych materiałów dotyczących standardów wód opadowych.


Więcej informacji na temat publikacji można znaleźć tutaj.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00