WKB partnerem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr od marca 2019 r. jest partnerem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, wspierając PSPW oraz jego członków w bieżącej działalności.


Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich to organizacja zrzeszająca polskich przewodników wyszkolonych według jedynego międzynarodowego standardu w przewodnictwie technicznym, czyli IVBV/UIAGM/IFMGA. Licencje IVBV przyznaje Międzynarodowa Federacja Związków Przewodnickich – są nadawane i honorowane praktycznie na całym świecie. PSPW jest jedyną polską organizacją należącą do federacji IVBV.


Przewodnicy zrzeszeni w PSPW prowadzą wyprawy wspinaczkowe na słynne lub mało znane szczyty Tatr i Alp oraz w góry egzotyczne, a także wyprawy ski-turowe i szkolenia lawinowe. Prowadzą też szkolenia umożliwiające samodzielne wyprawy górskie oraz pozwalające uzyskać międzynarodowe uprawnienia przewodnickie.


Cieszymy się mogąc wspierać organizację dbającą o najwyższe standardy jakości wśród przewodników wysokogórskich – grupy zawodowej, której praca przyczynia się do rozwoju bezpiecznej turystyki górskiej. 

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00