KIO ODDALA ODWOŁANIE W SPRAWIE CENTRUM MUZYKI W KRAKOWIE PRZY WSPARCIU WKB

W dniu 25 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie od wyników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie organizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Miejską Kraków. W toku całego postępowania odwoławczego organizatora konkursu wspierała kancelaria WKB.


Konkurs na stworzenie koncepcji inwestycji rozstrzygnięty został pod koniec 2018 r. Udział w nim wzięły zarówno polskie, jak i zagraniczne zespoły architektoniczne, a pierwszą nagrodę przyznano polsko-włoskiemu konsorcjum firm: SBS Engineering Group sp. z o.o.  i 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.P.A z Rzymu. Jeden z uczestników konkursu zakwestionował to rozstrzygnięcie i zażądał unieważnienia czynności wyboru najlepszej pracy konkursowej wskazując na jej rzekome niezgodności z wymaganiami regulaminu.


Przed Krajową Izbą Odwoławczą odbyło się aż sześć rozpraw. KIO w całości podzieliła argumentację prawników WKB co do prawidłowości oceny prac przeprowadzonej przez sąd konkursowy i braku naruszenia w tym zakresie jakichkolwiek postanowień regulaminu. Za chybiony uznany został również zarzut rzekomego naruszenia zasad uczciwej konkurencji i nierównego traktowania uczestników konkursu. KIO nie zgodziła się z argumentami Odwołującego, jakoby w toku oceny prac konkursowych pominięte zostały kluczowe dla jakości przyszłego kompleksu Centrum Muzyki aspekty funkcjonalne, użytkowe i akustyczne.


Rozstrzygnięcie wydane przez KIO ma fundamentalne znaczenie dla krakowskiej inwestycji. Centrum Muzyki to obiekt, który będzie służył najważniejszym małopolskim orkiestrom, w tym artystom Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, Capella Cracoviensis czy Sinfonietta Cracovia. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na koniec 2024 r. Koszt inwestycji to 265 mln zł.


Organizatora konkursu w toku postępowania odwoławczego reprezentowali prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych WKB m.in.: Jan Roliński (senior partner), Wioleta Polak (partner), Magdalena Zielińska-Kuć (senior associate) oraz Piotr Wojdak (associate).


Więcej informacji znaleźć można w komunikatach prasowych:

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00