PIERWSZE AUTOBUSY ELEKTRYCZNE Z INFRASTRUKTURĄ ŁADOWANIA JUŻ WKRÓTCE W POZNANIU PRZY WSPARCIU KANCELARII WKB

W dniu 14 grudnia 2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu zawarło umowę na dostawę 21 niskopodłogowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, które wyprodukuje i dostarczy Solaris Bus & Coach. Dostawa elektrycznych autobusów, to drugi – obok udzielonego we wrześniu zamówienia na budowę infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego – element projektu modernizacji floty MPK poprzez zakup ekologicznych pojazdów, które już w 2020 roku będą jeździły poznańskimi ulicami.


MPK Poznań – przy wsparciu kancelarii WKB – zawarło dwie umowy w sprawie zamówienia publicznego o łącznej wartości ok. 86 000 000 złotych tj.:

  • z Solaris Bus & Coach na dostawę 21 autobusów elektrycznych, o wartości ok. 74 mln złotych oraz
  • z Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o. na budowę infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, o wartości ponad 12 mln złotych.


Zastąpienie części użytkowanej floty pojazdów spalinowych autobusami zeroemisyjnymi ma w założeniu doprowadzić do zredukowania emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie całej aglomeracji poznańskiej. Będzie także pierwszym krokiem w realizacji celów, jakie nakłada na MPK Poznań ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Kancelaria WKB wspierała MPK Poznań w toku realizacji przedsięwzięcia zarówno na etapie przygotowywania dokumentacji, przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i wyboru ofert najkorzystniejszych, a także w toku kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, który potwierdził prawidłowość wszelkich decyzji podjętych przez MPK Poznań. Przedsięwzięcie miało nowatorski charakter i wymagało sprostania całkowicie nowym wyzwaniom prawnym wynikającym z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Kluczowymi członkami zespołu doradzającego klientowi byli Jan Roliński (senior partner), Agnieszka Chwiałkowska (counsel) i Jarosław Kola (associate) w zakresie prawa zamówień publicznych. Klienta wspierali również Marta Midloch (counsel) w zakresie przygotowania umowy na budowę infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, Maciej Szambelańczyk (partner) we wszystkich kwestiach związanych z regulacjami w sektorze energetycznym oraz Sergiusz Urban (counsel), który doradzał MPK Poznań w zakresie aspektów prawa ochrony środowiska.


Informacje prasowe:

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/solaris-ma-umowe-na-21-autobusow,76,0,2424140.html

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24279140,ekologiczne-i-ciche-mpk-poznan-podpisalo-umowe-z-solarisem.html

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00