Kancelaria WKB partnerem konferencji "Gospodarka lekowa w szpitalach w świetle aktualnych wytycznych"

W dniach 14-15 listopada w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Gospodarka lekowa w szpitalach w świetle aktualnych wytycznych". Kancelaria WKB była partnerem tego wydarzenia.


W konferencji udział wzięli eksperci kancelarii: Maria Gutowska-Ibbs, Anna Wilińska-Zelek i Piotr Popielarski, którzy przybliżyli uczestnikom kwestię wymagań dokumentacyjnych dotyczących aptek szpitalnych w świetle ustaleń raportu NIK z 2018 r. Prelegenci poruszyli m.in. następujące zagadnienia:

 • Działania zmierzające do spełnienia wymogów jakościowych produktów leczniczych oraz ich właściwego przechowywania;
 • Dokumentacja wenętrzna jednostek oraz receptariusz szpitalny - ogólna charakterystyka, problemy związane z aktualizacją receptariusza;
 • Obowiązki informacyjne związane z wystąpieniem działań niepożądanych produktów leczniczych:
  • procedura, realizacja obowiązków wynikających z wystąpienia działań niepożądanych produktów leczniczych;
  • obowiązki podmiotów branży farmaceutycznej;
 • Dokumentowanie danych ewidencyjnych:
  • obrót lekami wydawanymi (w szczególności problematyka rejestrów i stanu rzeczywistego zasobów);
  • leki przekazywane do rejestracji;
  • leki zniszczone i przeterminowane;
  • leki objęte decyzją GIF;
  • niezwłoczne potwierdzenie zabezpieczenia produktów leczniczych;
  • wyzwania związane z obrotem lekami w wypadku realizacji badań klinicznych na terenie szpitala i jego dokumentowaniem;
 • Leki otrzymywane przez szpitale w formie darowizny oraz próbki reklamowe leków a obowiązki dokumentacyjne;
 • Rola podmiotów branży farmaceutycznej w świetle raportu NIK.


Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00