Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się na początku sierpnia publikacja pt. „Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz”. W gronie autorów znaleźli się eksperci prawa konkurencji kancelarii WKB – Aleksander Stawicki (senior partner) – który jest również, obok dr hab. Anny Piszcz i dr. Dominika Wolskiego, jednym z redaktorów naukowych komentarza – oraz dr Bartosz Turno (partner).


Autorzy publikacji przeprowadzili pogłębioną analizę przepisów ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, a także – w niezbędnym zakresie – implementowanej przez nią dyrektywy odszkodowawczej. Ustawa wprowadza wiele rozwiązań mających ułatwiać podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji dochodzenie praw na drodze sądowej.


„Obserwujemy rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji.

Co więcej, pojawiają się już pierwsze konkretne projekty dotyczące tej tematyki, które lada dzień mogą przekształcić się w bardzo skomplikowane procesy sądowe, w których stawką będą odszkodowania liczone w setkach milionów złotych. Dlatego cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tym bardzo ciekawym projekcie i tym sposobem przyczynić się do kształtowania się praktyki private enforcement w Polsce” – komentuje Aleksander Stawicki.


Szerzej o publikacji na stronie Wolters Kluwer

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00