Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki

W lipcu, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ukazała się monografia pt. „Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki”.


Opracowanie pod redakcją Katarzyny Bilewskiej jest zbiorem artykułów naukowych i wystąpień zaprezentowanych podczas XI Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, który odbył się 21–22 września 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Autorzy publikacji zaprezentowali organizację spółek kapitałowych i osobowych, omawiając zarówno zagadnienia ogólne (możliwe modele organizacji spółek), jak i szczegółowe (np. pozycja, usytuowanie i wzajemne relacje organów spółki i ich członków), uwzględniając również specyfikę omawianej problematyki w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w spółkach publicznych.


Autorem jednego z rozdziałów monografii pt. „Organy spółki kapitałowej w obliczu szkody wyrządzonej przez jej funkcjonariuszy” jest Igor Socha, prawnik z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego WKB.


Publikacja jest dostępna na stronie wydawnictwa. https://www.profinfo.pl/sklep/efektywnosc-zarzadzania-i-nadzoru-w-spolce-handlowej-w-poszukiwaniu-optymalnego-modelu-ustroju-spolki,84244.html

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00