ANNA WILIŃSKA-ZELEK NOMINOWANA W KONKURSIE „RISING STARS - LIDERZY JUTRA 2018"

Z dumą informujemy, że Anna Wilińska-Zelek (senior associate w zespole prawa własności intelektualnej & TMT kancelarii WKB) znalazła się w gronie 35 prawników nominowanych w konkursie „Rising Stars – liderzy jutra 2018".


Anna Wilińska-Zelek jest adwokatem. Specjalizuje się w prawie autorskim, prasowym oraz nowych technologii, ma również doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym m.in. dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w sporach odszkodowawczych.


Anna łączy pracę zawodową z działalnością dydaktyczną i społeczną. Jest doktorantką w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współautorką sześciu monografii i kilkunastu artykułów naukowych. Prowadzi też liczne działania na rzecz ofiar przemocy, w tym w ramach fundacji „Dziecko w Centrum” i Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu.


Konkurs „Rising Stars – liderzy jutra 2018" organizowany jest już po raz siódmy przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną. Jest skierowany do prawników, którzy do 30 września 2018 r. nie ukończyli 35. roku życia i mogą się pochwalić takimi umiejętnościami jak kreatywność, łączenie pracy zawodowej z naukową czy działalność pro bono. Jego celem jest wyłonienie przyszłych liderów branży, którzy poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i postawę społeczną reprezentują najwyższy poziom świadczenia usług prawnych.


Spośród nominowanych Kapituła konkursu wyłoni dziesięciu laureatów. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Warszawie 15 listopada.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00