WKB LEGAL ALERT | Nowelizacja ustawy o PPP - najważniejsze zmiany

7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r., która wprowadza istotne zmiany do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa nowelizująca stanowi realizację „Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” i ma na celu uelastycznienie realizacji projektów w ramach PPP.


Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą zalicza się:

  • tzw. test PPP – obowiązkową, niewiążącą opinię na temat projektów współfinansowanych z budżetu państwa w kwocie powyżej 300 000 000 zł;
  • ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia – przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego podmiot publiczny obowiązkowo sporządza ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób;
  • tzw. certyfikację – niewiążącą opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o planowanej inwestycji wydawana na dobrowolny wniosek podmiotu publicznego o planowanym przedsięwzięciu;
  • realizację umów o PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;
  • dotacje celowe dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji w ramach umów o PPP udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • monitoring rynku PPP – prowadzony przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie informacji od podmiotów publicznych.


Szczegóły dotyczące najistotniejszych modyfikacji ustawy o PPP i niektórych innych ustaw znajdą Państwo w opracowaniu przygotowanym przez prawników z zespołu projektów infrastrukturalnych & PPP kancelarii WKB – materiał do pobrania TUTAJ.


Na dalsze pytania dotyczące poruszonych w opracowaniu kwestii odpowiedzą:


Marta Midloch

radca prawny, counsel

marta.midloch@wkb.pl

Magdalena Czenko

prawnik

magdalena.czenko@wkb.pl

Klaudia Pawłowska

prawnik

klaudia.pawlowska@wkb.pl
Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00