MILENA BOGDANOWICZ DORADCĄ W ZESPOLE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ & TMT KANCELARII WKB

6 sierpnia 2018 roku do grona doradców kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr dołączyła radca prawny Milena Bogdanowicz. To wzmocnienie prężnie rozwijającego się w kancelarii zespołu prawa własności intelektualnej & TMT zarządzanego przez Agnieszkę Wiercińską-Krużewską (senior partner) i Aleksandrę Wędrychowską-Karpińską (partner). Milena jest kolejną w tym roku prawniczką, która powiększyła zespół doradców WKB po wcześniejszych promocjach Wiolety Polak i Agaty Szczepańczyk-Piwek.


Milena Bogdanowicz specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie filmowym, mediów, reklamy, jak również prawie prasowym oraz ochronie dóbr osobistych.


Od ponad 10 lat wspiera podmioty z branży kreatywnej i rozrywkowej, w tym m.in. producentów filmowych i telewizyjnych, domy produkcyjne oraz wydawców książek. Dzięki obsłudze polskich i międzynarodowych agencji reklamowych (w tym digitalowych) oraz działów marketingu ma także bogate doświadczenie w zakresie prawa reklamy i marketingu.


Doradza organizacjom branżowym zrzeszającym producentów audiowizualnych oraz podmioty z branży reklamowej i marketingowej, m.in. przygotowuje i opiniuje projekty regulacji prawnych dotyczących tych podmiotów. Reprezentuje klientów w przypadkach tzw. kryzysów medialnych, na etapie przedprocesowym oraz w toku postępowań sądowych. Wspiera działy PR i agencje PR w opracowywaniu strategii medialnych, zarówno dla klientów z sektora publicznego, jak i podmiotów prywatnych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa filmowego, reklamy oraz prawa prasowego. Zaangażowana w działalność pro bono – współpracuje m.in. z projektem Hejtstop poświęconym zwalczaniu mowy nienawiści w internecie, Centrum PRO BONO oraz Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


Milena Bogdanowicz jest laureatką konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2013” wyłaniającym młodych prawników, którzy wyróżniają się wiedzą merytoryczną, przedsiębiorczością, postawą społeczną oraz kreatywnością i umiejętnością wyczuwania nowych trendów rynkowych.


„Milena Bogdanowicz jest jedną z najbardziej cenionych specjalistek z zakresu prawa własności intelektualnej, reklamy, produkcji filmowej i kryzysów wizerunkowych. Cieszymy się niezmiernie, że nasza kancelaria wybierana jest przez tak zdolnych prawników jako miejsce dalszego rozwoju zawodowego.” – powiedział partner zarządzający dr Jerzy Baehr. „Milenie życzymy wielu sukcesów.”

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00