WKB DORADCĄ PRZY UNIKATOWYM POŁĄCZENIU TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała Grupie PKO BP w procesie połączenia dwóch towarzystw funduszy inwestycyjnych – PKO TFI i Gamma TFI (dawne KBC TFI), które zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS z początkiem czerwca.


Proces połączenia został zapoczątkowany w marcu b.r. po zakończonym procesie rebrandingu dawnego KBC TFI, nabytego przez grupę PKO BP pod koniec 2017 r. Wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI i Gamma TFI wyniosła na koniec maja 2018 r. w sumie 33,41 mld zł.


Oprócz znacznej wartości transakcji i błyskawicznego tempa jej przeprowadzenia (połączenie zakończyło się w niespełna 3 miesiące), transakcja miała charakter unikatowy na polskim rynku ze względu na to, że została przeprowadzona na dwóch działających towarzystwach funduszy inwestycyjnych.


Kluczowymi członkami zespołu WKB byli Anna Wojciechowska (partner) i Krzysztof Wawrzyniak (senior associate), którzy wspierali Grupę PKO BP we wszystkich kwestiach dotyczących prawa korporacyjnego i prawa spółek oraz Monika Obiegło (associate z praktyki bankowości i finansów) doradzająca w kwestiach regulacyjnych.

 

Więcej informacji znaleźć można w komunikatach prasowych:

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00