„Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń” już na rynku

Z końcem czerwca 2018 roku pojawiła się na rynku ekspercka publikacja „Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń” opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.


Jest to kompleksowy i praktyczny przewodnik po przepisach ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie w październiku bieżącego roku. Autorzy opracowania starają się zidentyfikować kluczowe dylematy powstające na gruncie nowych regulacji i zaproponować skuteczne rozwiązania uwzględniające praktykę funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Czytelnicy znajdą w nim odpowiedzi na szereg pytań związanych m.in. z obowiązkami informacyjnymi dystrybutorów ubezpieczeń, zasadami rozwiązywania reklamacji czy też zakresem odpowiedzialności i regułami rejestracji pośredników ubezpieczeniowych. Autorzy przybliżają również zagadnienia związane z kontrolą nad działalnością ubezpieczeniową oraz obowiązkami dystrybutorów ubezpieczeń wynikającymi z RODO.


Książka jest efektem pracy ekspertów WKB w zakresie ubezpieczeń oraz ochrony danych osobowych. Współautorami opracowania są: dr hab. Jakub Pokrzywniak (redakcja naukowa), dr Tomasz Kwieciński, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, dr Piotr Lissoń, Marek Prętki, dr Marek Porzeżyński, Anna Urbańczyk i Aleksandra Przybysz.


Dalsze szczegóły na temat publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer.


Polecamy:

Fragment publikacji „Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń” – link.

Artykuły poruszające zagadnienia omówione szerzej w opracowaniu, opublikowane na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego:

  • „Dystrybucja gwarancji ubezpieczeniowych” – dr. hab. Jakub Pokrzywniak (maj 2018 r.) – link;
  • „W dystrybucji” – Agnieszka Wiercińska-Krużewska i dr Marek Porzeżyński (kwiecień 2018 r.) – link;
  • „RAU po nowemu” – Marek Prętki (marzec 2018 r.) – link;
  • „Poza ustawą” – dr. hab. Jakub Pokrzywniak (luty 2018 r.) – link.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00