The Corporate Governance Review 2018

Andrzej Wierciński, Anna Wojciechowska oraz Anna Wyrzykowska są współautorami rozdziału omawiającego polskie regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, który ukazał się w prestiżowym opracowaniu „The Corporate Governance Review”.


Z uwagi na nieustannie powiększający się udział korporacji w obrocie gospodarczym i ich istotny wpływ na funkcjonowanie rynku, tematyka ładu korporacyjnego z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Publikacja jest zbiorem zwięzłych analiz dotyczących zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w poszczególnych porządkach prawnych oraz praktycznych skutków tych regulacji, umożliwiając wygodne i szybkie porównania.


Książka zawiera omówienie przepisów obowiązujących w 29 jurysdykcjach z całego świata. Do współpracy przy jej redagowaniu wydawnictwo zaprosiło wyselekcjonowane grono specjalistów z zakresu prawa spółek i spraw korporacyjnych.


Autorami rozdziału poświęconego Polsce są: dr hab. Andrzej Wierciński (senior partner współzarządzający praktyką fuzji i przejęć oraz praktyką prawa upadłościowego i restrukturyzacji), Anna Wojciechowska (partner, zarządzająca praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego) oraz Anna Wyrzykowska (partner, zarządzająca praktyką prawa nieruchomości i ściśle współpracująca z zespołem prawa spółek w szczególności w projektach realizowanych na rzecz podmiotów z sektora nieruchomości).


Publikacja dostępna jest w całości do pobrania ze strony wydawnictwa. Zachęcamy w szczególności do lektury rozdziału dotyczącego regulacji polskich – dostępny jest do pobrania tutaj.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00