WKB doradzało EQOS Energie Holding w transakcji sprzedaży udziałów w spółkach w Polsce i Czechach

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr wraz z czeską kancelarią Havel & Partners doradzała EQOS Energie Holding S.à r.l. w procesie sprzedaży 100% udziałów w jej dwóch spółkach zależnych (EQOS Energie Polska Sp. z o.o. oraz EQOS Energie Česko spol. s r.o) na rzecz polskiego funduszu private equity AVALLON MBO FUND II i czeskiego funduszu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III). Transakcja zamknęła się 11 kwietnia 2018 r.


EQOS Energie Group to jeden z wiodących europejskich dostawców kompleksowych usług infrastruktury technicznej, którego właścicielem jest niemiecko-szwedzki fundusz private equity Triton. Decyzja o wyjściu z rynku czeskiego i polskiego jest częścią długofalowej strategii EQOS Energie Holding, w ramach której spółka koncentruje się przede wszystkim na działalności obejmującej infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną i transportową –  spółki zależne w Czechach i Polsce wyspecjalizowały się na swoich rynkach w usługach technicznych i budowlanych, a te obszary znalazły się poza głównym nurtem działalności EQOS Energie Holding. Obie zbywane spółki będą odtąd działały pod firmą Stangl Technik.


Kancelaria WKB doradzała EQOS Holding we wszystkich prawnych aspektach transakcji, zarówno w ramach procesu due diligence jak i w negocjowaniu dokumentów transakcji z potencjalnymi inwestorami, a także koordynowała pracę czeskiego doradcy prawnego. Transakcja uzależniona była od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce oraz Urzędu Ochrony Konkurencji w Czechach.


Kluczowymi członkami zespołu WKB doradzającego EQOS Energie Holding byli Jakub Jędrzejak (partner) oraz Adrian Michalak (senior associate).

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00