SKARGI KASACYJNE PRZEDSIĘBIORCY ENERGETYCZNEGO UWZGLĘDNIONE PRZEZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Jeden z wiodących przedsiębiorców energetycznych – w celu dokonywania napraw i konserwacji  napowietrznych linii energetycznych – zawarł umowy z Nadleśnictwami dotyczące korzystania z gruntów pod liniami.


Organ podatkowy, ustalając podatnika podatku od gruntów pod liniami elektroenergetycznymi, stwierdził, że jest nim przedsiębiorca energetyczny. W uzasadnieniu powołał się na zawarcie umowy przedsiębiorcy z Nadleśnictwami, które – jego zdaniem – przenoszą posiadanie  gruntów na przedsiębiorcę. Zatem to przedsiębiorca, a nie Nadleśnictwa, powinien zapłacić podatek od nieruchomości od tych gruntów.


Przedsiębiorca nie zgodził się z argumentacją organu i złożył odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (WSA). Jego zdaniem umowa zawarta z Nadleśnictwami jest umową o treści analogicznej do umowy ustanowienia służebności przesyłu, więc przedsiębiorca nie jest posiadaczem zależnym gruntów.


WSA przyznał rację organom podatkowym twierdząc, że umowa zawarta z Nadleśnictwami przenosi posiadanie gruntów pod liniami napowietrznymi. Uznał, że to przedsiębiorca powinien zapłacić podatek.


Ostatecznie przedsiębiorca złożył skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Pełnomocnicy z kancelarii WKB – Łukasz Czekański i Daria Prygiel – wskazywali, że na podstawie takiej umowy przedsiębiorca korzysta z gruntów jedynie incydentalnie i nie znajdują się w ich faktycznym władztwie. Co więcej, umowa z Nadleśnictwami nie przypomina typowych umów dzierżawy lub najmu, z którymi wiąże się przeniesienie posiadania. Jej zapisy są podobne do umowy ustanowienia służebności przesyłu, więc nie mogą być utożsamiane z posiadaniem zależnym gruntów, a jedynie z posiadaniem prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej.


NSA przyznał rację przedsiębiorcy energetycznemu wskazując, że umowa zawarta z Nadleśnictwami nie przenosi posiadania tych gruntów. W konsekwencji uchylił wyrok WSA oraz decyzje organów podatkowych i uznał, że to Nadleśnictwa powinny być podatnikami podatków od gruntów pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi jako faktycznie władające tymi gruntami. Jest to orzeczenie o fundamentalnym znaczeniu dla całej branży, które wprost wskazuje, że w podobnych sytuacjach przedsiębiorcy energetyczni nie są podatnikami podatku od nieruchomości.

Na rozprawie przed NSA przedsiębiorcę energetycznego reprezentowali prawnicy z zespołu podatkowego kancelarii WKB – Łukasz Czekański (doradca podatkowy, counsel) i Daria Prygiel (radca prawny).

 

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00