Noworoczne awanse czwórki prawniczek

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z dniem 1 stycznia 2018 r. partnerkami w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr zostały: Anna Flaga-Martynek (projekty infrastrukturalne i PPP), Anna Wojciechowska (prawo spółek i ładu korporacyjnego) i Anna Wyrzykowska (nieruchomości    i proces inwestycyjny). Do grona doradców (counsel) dołączyła natomiast Wioleta Polak (prawo pracy).


Na zdjęciu od lewej: Anna Wojciechowska (partner), Anna Flaga-Martynek (partner),

Wioleta Polak (doradca), Anna Wyrzykowska (partner).


Promocje w ramach wiodących, jak i prężnie rozwijających się praktyk kancelarii potwierdzają jej rosnącą pozycję na rynku usług prawniczych w Polsce, w szczególności w zakresie doradztwa na rzecz klientów    z branży infrastrukturalnej i nieruchomościowej, a także w sferze usług z zakresu prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć.


Awanse są najlepszym dowodem na rozwój kancelarii, co zawsze jest powodem do satysfakcji.

W tym roku szczególnie cieszy nas fakt, że promocje dotyczą prawniczek – cenionych ekspertek i liderek wyznaczających kierunki rozwoju swoich praktyk – komentuje dr Jerzy Baehr, partner zarządzający WKB. – Nowym partnerkom oraz nowej doradczyni dziękujemy za dotychczasową ciężką pracę i trzymamy kciuki za dalszy rozwój i kolejne sukcesy.


Partnerkami w kancelarii WKB od 1 stycznia 2018 r. zostały:


Anna Flaga-Martynek – radca prawny, współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych.


Od wielu lat doradza przedsiębiorstwom zaangażowanym w projekty infrastrukturalne, w szczególności z branży przemysłowej, energetycznej, drogowej, lotniczej, budowlanej, gospodarki odpadami i wodno-kanalizacyjnej. Wspiera klientów na wszystkich etapach inwestycji

oraz w sprawach spornych (w tym w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków publicznych).

W ostatnim czasie doradzała m.in. podmiotom publicznym w prowadzonych przez nie projektach z zakresu rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,

a także w ich bieżącej działalności (w tym przejmowaniu i restrukturyzacji oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych). Brała również udział w projektach związanych z dostosowywaniem źródeł wytwórczych do wymogów wynikających z dyrektywy IED oraz w przedsięwzięciach uznawanych za strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z kancelarią WKB związana jest od 2005 roku.


Anna Wojciechowska, LL.M. – radca prawny, kieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German desk.


Wspiera klientów we wszystkich sprawach z zakresu prawa spółek

oraz fuzji i przejęć. Doradza m.in. przy transakcjach nabywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz restrukturyzacjach spółek z uwzględnieniem specyfiki przenoszenia praw własności intelektualnej. Znajomość prawa i rynku niemieckiego wykorzystuje w doradztwie na rzecz klientów niemieckojęzycznych, wspiera także wiele podmiotów

z branży wydawniczej i mediów. Ściśle współpracuje z zespołami fuzji

i przejęć oraz prawa własności intelektualnej i TMT.

W ostatnim czasie wspierała m.in. Ryanair przy tworzeniu nowego przewoźnika w Polsce, PZU Zdrowie w sprawach z zakresu prawa handlowego, EDF Polska i Marquard Media w zakresie prawa spółek oraz Accolade przy projektach restrukturyzacyjnych. Doradzała także w licznych transakcjach M&A, w tym

w języku niemieckim (m.in. na rzecz szwajcarskiego inwestora przy nabyciu spółki produkującej konstrukcje metalowe).

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz polsko-niemieckich studiów na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Z kancelarią WKB współpracuje od 2013 roku.


Anna Wyrzykowska – adwokat, zarządza praktyką nieruchomości

i procesu inwestycyjnego, współkieruje także zespołem French desk.


Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, regulacjach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie przy projektach nabywania i zbywania nieruchomości oraz lokalizacji inwestycji, w zakresie umów z projektantami i wykonawcami inwestycji budowlanych, a także komercjalizacji powierzchni biurowej, magazynowej i centrów handlowych. Doradza klientom również

w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

W ostatnim czasie doradzała m.in. PERN i OLPP w zakresie aspektów nieruchomościowych związanych

z połączeniem tych dwóch spółek, Nokia Solutions and Networks przy zawarciu długoterminowych umów najmu powierzchni biurowo-laboratoryjnych we Wrocławiu oraz Warszawie, Benson Elliot i Algonquin

w zakresie polskich aspektów restrukturyzacji grupy, niemieckiemu producentowi kosmetyków w związku z budową centrum logistycznego w Polsce, francuskiej sieci restauracyjnej przy zawarciu umów z jedną

z francuskich sieci handlowych w Polsce, a także BGŻ BNP Paribas oraz spółkom z grupy banku w zakresie spraw dotyczących nieruchomości. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pomagisterskich studiów

w zakresie francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poitiers we Francji oraz pomagisterskich studiów w zakresie podstaw prawnych budowlanego procesu inwestycyjnego w SGH. Z kancelarią WKB jest związana od 2012 r.


Na pozycję doradcy (counsel) awansowała:


Wioleta Polak – radca prawny, kieruje zespołem prawa pracy,

ściśle współpracuje z zespołem prawa zamówień publicznych.


Ma doświadczenie m.in. w sprawach dotyczących indywidualnego

i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zakładów pracy (w tym

o charakterze transgranicznym), zasad wynagradzania (m.in. w sektorze bankowym) oraz zwolnień grupowych.

W ramach swojej praktyki obejmującej doradztwo z zakresu zamówień publicznych zapewnia bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

oraz zamawiających klasycznych i sektorowych, włącznie z reprezentacją w KIO i przed sądami powszechnymi. Jest jedną z niewielu ekspertek łączących doświadczenie w sprawach związanych

z prawem pracy z obszarem zamówień publicznych. 

W ostatnim czasie doradzała m.in.: spółce z branży farmaceutycznej w procesie restrukturyzacji zakładu pracy obejmującym zwolnienia grupowe oraz likwidację części zakładu pracy w Polsce, a także podmiotom z branży energetycznej w zakresie stosowania tzw. „nowej ustawy kominowej” (w tym

w zakresie ustalania zasad wynagradzania oraz przyznawania świadczeń dodatkowych). Brała udział

w doradztwie transakcyjnym obejmującym kwestie prawno-pracownicze na rzecz licznych polskich

i globalnych przedsiębiorców, m.in. w zakresie transferu specyficznych zobowiązań wobec byłych pracowników. Doradzała także spółce posiadającej status zamawiającego w kwestii stosowania ustawy PZP do nietypowych stosunków prawnych polegających na świadczeniu pracy. 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Z kancelarią WKB związana jest od 2 lat.


Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00