WKB gospodarzem spotkania grupy FORKO – Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie

7 grudnia w warszawskim biurze kancelarii WKB odbyło się spotkanie merytoryczno-networkingowe inicjatywy FORKO – Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie.


FORKO to platforma wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy paniami rozwijającymi się zawodowo w branżach infrastruktury i transportu, powstała wokół odbywającej się co roku konferencji pod tą samą nazwą eksponującej temat zarządzania przez kobiety firmami działającymi w tych sektorach biznesu. Swoimi działaniami Forum chce zwrócić uwagę m.in. na to, że w firmach transportowych i infrastrukturalnych kobiety są niedoreprezentowane, a jednocześnie wiele jest w tym gronie kobiet mających wysokie kwalifikacje zawodowe i przygotowanych do pełnienia w swoich firmach odpowiedzialnych funkcji.


Inicjatorki projektu wierzą, że solidarność kobiet i wymiana doświadczeń pomiędzy nimi mogą doprowadzić do zmiany sytuacji i zwiększenia reprezentacji kobiet na wysokich stanowiskach.


WKB już po raz drugi miała przyjemność gościć zaangażowane w tę inicjatywę kobiety biznesu piastujące stanowiska menedżerskie w branży transportu i infrastruktury oraz planujące rozpocząć tam swoją karierę.


W spotkaniu oprócz stałego grona osób wspierających inicjatywę (w którym znajdują się m.in. Anna Flaga-Martynek, counsel oraz Marta Midloch, counsel – zarządzające zespołem projektów infrastrukturalnych WKB) wzięła również udział liczna grupa pań, które dopiero zaczynają swoją przygodę z FORKO.


Organizatorzy opowiedzieli zebranym gościom o ostatnich działaniach i aktywnościach Forum, a także ideach leżących u podłoża tej inicjatywy. Zgromadzone panie miały też okazję opowiedzieć o sobie i swoich doświadczeniach zawodowych, trudnościach jakie napotykały lub napotykają, a także sukcesach w ich zwalczaniu. Spotkanie zakończyło się sesją networkingową, umożliwiającą wymianę pomysłów i inspiracji na dalsze etapy rozwoju zawodowego.


Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy FORKO jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Kancelaria WKB była partnerem prawnym ostatniej edycji konferencji Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie oraz wspiera towarzyszące temu inicjatywy programowe.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00