WKB uzyskuje kolejną bezwarunkową zgodę w II etapie postępowania

We wrześniu 2017 r. kancelaria WKB, działając jako lokalny polski doradca Fayat Group,  uzyskała bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) na przejęcie kontroli nad Dynapac. Decyzja Prezesa UOKiK została wydana po przeprowadzeniu tzw. II fazy postępowania.


W styczniu 2017 r. Fayat Group (wiodący francuski konglomerat budowlano-przemysłowy) ogłosił chęć przejęcia działu sprzętu do budowy dróg grupy Atlas Copco, znanego pod nazwą handlową Dynapac (producenta walców do asfaltu i gleby, rozściełaczy asfaltu i frezarek do asfaltu). Uzyskano bezwarunkową zgodę Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji (jak również zgody innych właściwych organów ds. ochrony konkurencji z Wielkiej Brytanii i Niemiec).


Sprawa była szczególnie złożona, ponieważ planowana koncentracja mogła potencjalnie doprowadzić do zmiany struktury konkurencyjnej panującej na rynkach właściwych, udziały rynkowe stron transakcji były relatywnie duże. Ponadto rynki właściwe nie były wcześniej badane przez Prezesa UOKiK. W rezultacie zgłoszenie poddano drobiazgowemu badaniu (w toku postępowania Prezes UOKiK przeprowadził szczegółowe badanie rynku, którym objęto ponad 50 jego uczestników – zarówno klientów jak i konkurentów).


Postępowanie zakończyło się we wrześniu 2017 r. wydaniem przez Prezesa UOKiK bezwarunkowej zgody (bez jakichkolwiek zobowiązań) na przeprowadzenie transakcji.


W ciągu ostatnich dwóch lat kancelaria WKB doradzała w dwóch innych sprawach zakończonych przez Prezesa UOKiK wydaniem decyzji w II fazie postępowania (Diebold/Wincor Nixdorf i Cargil/Dosche). W każdej z tych spraw uzyskano bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji.


Polski organ ochrony konkurencji prowadzi co roku tylko około dziesięciu postępowań, które trafiają do II fazy. Większość z tych spraw kończy się wydaniem warunkowej zgody (tj. decyzją nakładającą pewne zobowiązania) lub wycofaniem zgłoszenia. Dostępne dane wskazują, że zespół prawa konkurencji WKB doradzał w trzech z około dziesięciu postepowań w II fazie, które w latach 2016-2017 zakończyły się wydaniem bezwarunkowej zgody przez Prezesa UOKiK.


Materiały prasowe:

https://dynapac.com/en/news/fayat-completed-the-acquisition-of-dynapac

http://posbud.com.pl/start/aktualnosci/20-najnowsze/3513-dynapac-w-grupie-fayat

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00