„Zdolność patentowa programów komputerowych” – monografia

Dr Marek Porzeżyński z zespołu prawa własności intelektualnej i TMT kancelarii WKB  jest autorem monografii pt. „Zdolność patentowa programów komputerowych”,  opublikowanej przez wydawnictwo C.H. Beck. Monografia jest pracą doktorską napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. SSN Jacka Sobczaka.


Monografia jest przekrojowym opracowaniem problematyki możliwości ochrony prawnopatentowej programów komputerowych. Autor przybliża czytelnikom obowiązujące regulacje prawne. Analizuje również między innymi ich historyczne uwarunkowania, wskazując w jaki sposób zaważyły one na obecnym kształcie ochrony przyznanej programom komputerowym.


W opracowaniu , oprócz orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, po raz pierwszy przedstawiono praktykę w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących zgłoszenia wynalazków informatycznych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz orzecznictwo sądów administracyjnych rozpatrujących skargi od decyzji urzędu.


Więcej informacji na stronie wydawnictwa.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00