Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski – raport

28 września Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych zaprezentowało raport pt. „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”.


Opracowanie zostało przygotowane na podstawie ankiet wypełnionych przez przedstawicieli kancelarii prawniczych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły m.in. organizacji systemu odwoławczego w danym państwie członkowskim, przyjętych w nich rozwiązań prawnych i funkcjonowania środków ochrony prawnej w praktyce.


Publikacja jest wstępem do dalszej dyskusji na temat funkcjonowania systemów środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce i w krajach Unii. Raport w całości można pobrać ze strony Stowarzyszenia.


Przygotowanie i prezentacja raportu wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia, które powołane zostało w celu wymiany i upowszechniania wiedzy z tego zakresu, w tym czerpania z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowania zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa. Członkiem-założycielem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia jest Jan Roliński, senior partner zarządzający praktyką zamówień publicznych w kancelarii WKB.


Raport został przedstawiony w trakcie zorganizowanej przez Stowarzyszenie debaty na temat funkcjonowania systemów środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych i administracji rządowej, eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi, a także przedstawicielka Komisji Europejskiej.


Zapraszamy do lektury raportu oraz śledzenia kolejnych inicjatyw Stowarzyszenia PZP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej oraz na profilu Stowarzyszenia w portalu LinkedIn.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00