Abuse of Dominant Position and Globalization & Protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How

Aleksander Stawicki (senior partner), Bartosz Turno (partner) i Tomasz Feliszewski (senior associate) są współautorami najnowszego tomu wydanego w ramach LIDC Contributions on Antitrust Law, Intellectual Property and Unfair Competition, serii poświęconej analizie prawnoporównawczej wybranych zagadnień z zakresu prawa antymonopolowego, własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.


Tegoroczna publikacja nosi tytuł „Abuse of Dominant Position and Globalization & Protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How” i poświęcona jest kwestiom relacji pomiędzy nadużywaniem pozycji dominującej a globalizacją oraz ochrony i ujawniania tajemnic i know-how przedsiębiorstwa.


Seria LIDC Contributions on Antitrust Law, Intellectual Property and Unfair Competition jest opracowywana przez The International League of Competition Law (LIDC), stowarzyszenie skupiające krajowe organizacje specjalizujące się w prawie antymonopolowym, własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.


Każdy tom w serii składa się z części dotyczącej zagadnień związanych z prawem konkurencji oraz kwestii z zakresu własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji. Poszczególne rozdziały opracowywane są przez wiodących praktyków i naukowców z wybranych jurysdykcji i zawierają m.in. analizę aktualnych trendów w krajowym orzecznictwie. Służą też za podstawę do sformułowania raportu międzynarodowego, z którego wnioski i rekomendacje przedstawiane są władzom krajowym i organizacjom międzynarodowym.


Najnowsza publikacja z serii LIDC Contributions stawia sobie za cel m.in. odpowiedź na pytania dotyczące zakazu nadużywania dominującej pozycji rynkowej istotne w kontekście zjawiska globalizacji: czy pojęcie „nadużywania” rozumiane jest podobnie w różnych jurysdykcjach oraz czy zakaz nadużywania pozycji dominującej nie prowadzi do nadmiernych ograniczeń korzystania z przysługujących praw i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.


Autorzy z WKB są autorami rozdziału poświęconego analizie polskich zasad, przepisów i orzecznictwa.


Książkę opublikowało wydawnictwo Springer i można ją nabyć na stronie internetowej wydawcy.

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00