WKB wspiera OGP Gaz-System przy zawarciu umowy na przygotowanie budowy gazociągu Baltic Pipe

Zespół prawników kancelarii WKB w składzie: Bartłomiej Jankowski (senior partner), Anna Flaga-Martynek (counsel), Tomasz Pleskot (senior associate) oraz Maciej Gniewosz (associate) doradzał OGP Gaz-System SA w procedurze wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy z firmą Ramboll Danmark A/S – wykonawcą prac analitycznych, badawczych i projektowych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Umowa została podpisana 3 sierpnia br.

 

Zakres prac objętych zawartą przez OGP Gaz-System umową obejmuje badania geofizyczne, geotechniczne i środowiskowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę gazociągu. Ramboll Danmark będzie odpowiedzialny m.in. za opracowanie prawnie wymaganych postępowań, uzgodnień i konsultacji, a także przygotuje dokumentację wykonawczą i zamówieniową pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych.

 

Projekt Baltic Pipe to inwestycja zmierzająca do utworzenia nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Wybudowanie gazociągu po raz pierwszy w historii umożliwi dostawy tego surowca bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Za pomocą Baltic Pipe możliwe będzie również przesyłanie gazu z Polski na rynki duński i szwedzki.

 

Z uwagi na międzynarodowy wymiar projektu WKB zapewniło klientowi obsługę prawną przy wsparciu kancelarii duńskiej, szwedzkiej i niemieckiej.

 

Więcej informacji:

http://wyborcza.pl/7,155287,22188965,dunska-firma-ramboll-przygotuje-budowe-gazociagu-baltic-pipe.html

http://www.rp.pl/Energianews/308039892-Ramboll-Danmark-zaprojektuje-Baltic-Pipe.html#ap-1

http://www.cire.pl/item,149368,1,0,0,0,0,0,ramboll-zaprojektuje-gazociag-baltic-pipe.html

 

 

Kontakt

Karolina Heneczkowska

karolina.heneczkowska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00


Sylwia Duszyńska

sylwia.duszynska@wkb.pl

T: +48 22 201 00 00